MMR věnuje 155 milionů na bydlení pro seniory

4. 8. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce, města a další žadatele v rámci programu Podporované byty. Peníze budou  určeny na 21 projektů zaměřených na výstavbu pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory

„Jedním z dlouhodobých cílů Ministerstva pro místní rozvoj je vznik podporovaných bytů v České republice sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení z důvodu nepříznivé sociální situace, ať už je to věk, zdravotní stav nebo jiné okolnosti. Díky našemu programu tak mají tito lidé šanci získat přijatelné bydlení,“ uvedl náměstek sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Dotační titul Pečovatelské byty je určen na výstavbu bytů pro osoby v nepříznivé finanční situaci a zároveň sníženou soběstačností způsobenou věkem nad 65 let nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Nejvíce podpořených projektů je v Jihočeském kraji.

Druhým dotačním titulem podporujeme výstavbu bytů komunitního bydlení pro seniory starší 60 let s cílem, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Nejnákladnější projekt plánují v obci Drobovice ve Středočeském kraji za více než 35 mil. Kč, ministerstvo přispěje částkou 9 mil. Kč.

Dotace z programu Podporované byty (Pečovatelské byty, Komunitní bydlení seniorů) činí vždy maximálně 600 tis. Kč na jeden byt, přičemž dotace může být poskytnuta na novostavby bytového domu, stavební úpravy, nástavby nebo přístavby, díky kterým vznikne nový byt nebo bytový dům.

Zdroj: www.mmr.cz

Počet shlédnutí: 2

Hlavní partneři

Partneři