MMR spustí na podzim program Dostupné bydlení, čeká na potvrzení Evropské komise

23. 2. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje letos na podzim spustit program Dostupné bydlení zřízený Státním fondem podpory investic (SFPI). Čeká zatím na potvrzení od Evropské komise, využívat na něj chce evropské a státní finance. Program má obcím a právnickým osobám poskytovat podporu v kombinaci se zvýhodněným dotovaným úvěrem na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů. Do programu bude z Národního plánu obnovy (NPO) vyčleněno přes 4,5 miliardy korun.

Podporu bude možné využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze použít okamžitě na maximálně 40 % celkových nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o 3 procentní body může pokrýt 90 % nákladů na projekt. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni může územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem, státní příspěvková organizace, registrovaná církev a náboženská společnost nebo jimi zřízená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba.

Dotované dostupné bydlení má sloužit čtyřem cílovým skupinám. Do příjmové spadají všechny domácnosti kromě 20 % nejbohatších. Zájemci v cílové skupině nesmějí být vlastníky žádných nemovitostí určených k bydlení. Další skupinou jsou mladí lidé do 35 let, kteří zároveň nejsou mezi 10 % nejbohatších. Třetí skupinou jsou veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další. Ti mohou vlastnit nemovitost k bydlení, ale ne ve stejném kraji, v jakém o výhodné bydlení žádají. Poslední skupinou jsou oběti domácího násilí.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři