Metropolitní plán od 26. dubna v CAMP-u

22. 2. 2022

S návrhem Metropolitního plánu se veřejnost od 26. dubna může seznámit v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v emauzském areálu. Připomínky bude možné podat prostřednictvím magistrátního Portálu Pražana, přímo v CAMP-u nebo přes podatelnu magistrátu.

Plán určí směry budoucí rozvoje výstavby v Praze, , platit by měl začít od 1. ledna 2023. Současný plán byl schválen v roce 1999, jeho nová verze se připravuje do roku 2018. Ta oproti současnému územnímu plánu řeší například výškovou regulaci, nebere v potaz pouze funkční využití území, ale hledí také na jeho charakter, když pozornost věnuje i klimatickým změnám, bydlení, veřejným prostranstvím a veřejné vybavenosti.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři