Logistickému trhu dominovaly renegociace

30. 4. 2021

Celková plocha moderních skladových a průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2021 na 9,17 milionů m2. V tomto období bylo podle údajů sdružení Industrial Research Forum dokončeno celkem 68 000 m2 skladových ploch v pěti areálech. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 65% pokles výstavby. Současně se staví celkem 557 500 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje nárůst o 83 % v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se 21 % nachází v Praze a nejbližším okolí, 20 % v Plzeňském kraji a 15 % v Moravskoslezském kraji.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhla nového historického maxima a její celkový objem činil 765 600 m2. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala hrubá realizovaná poptávka nárůst o 44 % a oproti stejnému období předchozího roku zaznamenala významný růst dokonce o 147 %. Podíl renegociací činil 61 %, což představuje znatelný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, kdy to bylo jen 38 %.

Na konci prvního čtvrtletí 2021 dosáhla míra neobsazenosti 3,6 %, což představovalo významný pokles o 61 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a snížení o 78 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 mírně vzrostlo na 4,80 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavby dosahovalo 8,50 – 9,00 eur/m2/měsíc a obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50 – 0,65 eur na „čtverec“ a měsíc.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři