Jak se budou vyvíjet ceny nájmů v Praze?

15. 3. 2023

V loňském roce byl zaznamenán poměrně prudký vývoj cen nájmů. Kvůli několika vlivům najednou – vysoké míře inflace (18,1 %), válce na Ukrajině a s ní spojeným příchodem mnoha Ukrajinců do ČR a nakonec dlouholeté stagnaci nájmů došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 20 %. Nárůst nájmu za m2 se týkal všech segmentů nájemního trhu.

Od začátku roku lze sledovat stagnaci cen nájmu. Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo na jeden byt 10 zájemců, je to aktuálně spíše o polovinu méně. Je to způsobeno nejen nárůstem cen nájmu, ale hlavně i růstem cen energií. Celková cena za nájem, poplatky za služby a energie, internet atd. se průměrně u bytů v novostavbách pohybuje u bytu velikosti 2+kk až 30 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že platy rostly asi o 5 %, schopnost jednotlivců platit takto vysoký nájem nyní klesá.

V letošním roce, ačkoliv se inflace očekává stále poměrně vysoká, nebude růst cen nájmu tak dramatický jako v loňském roce, bude spíše stagnovat. V roce 2024 lze očekávat, že se bude jednat o korekci nájmu v jednotkách procent. A to hlavně tam, kde prozatím nedošlo k dramatickému nárůstu.

ich/Zuzana Chudoba (BTR Consulting)

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři