Evropská komise schválila návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu

27. 5. 2024

Evropská komise schválila návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu, který je připravovaný ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Jedná se o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který v sobě spojuje několik vyhlášek týkajících se požadavků na vymezování pozemků, na umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš to uvedl na sociální síti X. Požadavky se týkají například povinného počtu vystavěných parkovacích míst na jeden nový byt či určení, jak velká může být místnost v bytě, aby mohla být považována za obyvatelnou.

Díky nové vyhlášce se podle I. Bartoše zjednoduší řada technických požadavků a některé překonané se z předpisů odstraní. „Odpadlo oslunění, snížili jsme nároky na parkovací místa nebo povinnost oddělit toaletu předsíní. Zároveň si obce můžou celou řadu věcí upravit podle svých potřeb. Výstavba bude díky vyhlášce jednodušší, rychlejší a levnější. Důležité to bude hlavně u projektů dostupného nájemního bydlení,“ uvedl I. Bartoš na sociální síti.

Návrh například definuje takzvaný „byt s univerzálním standardem“. Tento standard představuje základní, nejnižší prostorové požadavky, které mohou uspokojit většinu obyvatel a dají se použít při běžné bytové výstavbě. Hlavním požadavkem standardu je možnost zajištění manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru nejméně 1,2 metru ve všech místnostech.

Aby byl v současnosti prostor v místnosti definován jako obytný, a mohl sloužit tedy k bydlení, musí mít alespoň osm metrů čtverečních. Důvodem je krom jiného například dostatek osvětlení vhodného pro život. Reálně musí být nyní místnost definovaná jako obytná často na vystavenou plochu větší, jelikož se v pokojích mohou nacházet například vestavěné skříně nebo další neobytné prostory. Nově by byla definovaná jako obytná vždy, kdyby měla podle plánů plochu osm metrů čtverečních.

Součástí vyhlášky jsou například také technické požadavky na výstavbu například pro bazény, koupaliště a sauny nebo vodní díla, jako jsou vodní nádrže. Obsahuje krom jiného pravidla na vymezování pozemků, umisťování a technické parametry staveb.

MMR předpokládá, že vyhláška o vodních dílech spolu s dalšími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti letos 1. července. Zároveň bude do 1. července 2027 platit přechodné období, při kterém bude možné použít dokumentaci podle dosud platných předpisů.

remspace/ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři