CPI vydává „udržitelné“ dluhopisy

18. 1. 2022

Realitní skupina CPI Property Group emitovala dluhopisy za 700 mil. eur (přibližně 17,1 mld. Kč). Dluhopisy jsou vázané na cíl společnosti snížit do roku 2030 intenzitu emisí skleníkových plynů svého nemovitostního portfolia o 30 % ve srovnání s rokem 2019. Skupina si stanovila dva průběžné cíle. Prvním je snížení emisí v roce 2025 o 16 %, druhým redukce skleníkových plynů o 22 % k roku 2027. Pokud nebude na konci roku 2027 průběžný cíl splněn, dojde k navýšení výnosu z 1,75 % o 0,25 % v posledních dvou letech životnosti dluhopisů. Datum splatnosti cenných papírů je 14. ledna 2030.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři