Česko: rekordní „nebytová“ výstavba

21. 6. 2022

V roce 2021 u nás bylo dokončeno nejvíce nových nebytových budov za 16 let. Meziroční nárůst činil 4,5 %. Téměř polovina z nich bude sloužit jako hotely či podobná zařízení pro krátkodobé ubytování.

V roce 2021 byla v České republice dokončena výstavba 1 992 nových nebytových budov. Zároveň vzrostla i jejich celková podlahová plocha, meziročně o 0,3 %. „I přes nárůst počtu dokončených nebytových budov celkové investiční náklady na jejich výstavbu v roce 2021 meziročně poklesly. Měly hodnotu 33,8 miliard koruna oproti roku 2020 šlo o jednoprocentní pokles,“ říká Silvie Lukavcová z  ČSÚ.

V minulém roce spadalo nejvíce nově dokončených nebytových budov do kategorie Hotely a obdobné budovy. Byly ale v průměru nejmenší, na jednu novou budovu připadlo jen 600 m3 obestavěného prostoru a patřily také k těm levnějším. Nejméně bylo dokončeno administrativních budov. Největší investice si vyžádaly nebytové stavby v kategorii budov pro průmysl a skladování, které měly také celkově největší podlahovou plochu i obestavěný prostor.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři