Bude mít Ostrava šedesátipatrový mrakodrap?

9. 11. 2023

Do mezinárodní architektonické soutěže na podobu mrakodrapu, který má vzniknout v centru Ostravy, se zapojí pět architektonických studií. Soutěžní návrhy musí zájemci odevzdat do 5. února. O vítězi soutěže porota rozhodne v březnu. Na jejím vyhlášení se dohodlo město se společností RT TORAX Group, která je investorem stavby. Objekt by měl být jednou z dominant krajské metropole. Do soutěže se zapojila studia, která projektují stavby ve světových metropolích a s architektonickými soutěžemi tohoto formátu mají zkušenosti. Konkrétní jména nyní nelze zveřejnit, schválené podmínky to neumožňují až do doby, než budou vyhlášeny výsledky.

S vyhlášením soutěže počítal dodatek smlouvy mezi městem a investorem, podoba projektu se totiž v minulosti několikrát měnila. Původně se hovořilo o výškovém objektu s jednou věží, pak o variantě s věžemi dvěma. Dříve se mluvilo o obchodně administrativním centru s hotelem a byty v objektu s 60 patry a výškou 238 metrů. V takovém případě by šlo o nejvyšší budovu v České republice. Finální podobu ale určí až architektonická soutěž. Předmětem soutěže je kromě stavby také návrh veřejných prostranství v dané lokalitě i propojení nové budovy s přilehlým okolím včetně plánovaných tras pro pěší a cyklisty. S vybraným architektonickým studiem budou následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby investor plánuje na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032. Součástí architektonické soutěže je workshop, který se uskuteční 5. prosince za účasti investora, porotců, přizvaných expertů a zástupců města Ostravy. Půjde o individuální setkání s jednotlivými studii, při nichž architekti dostanou zpětnou vazbu na své rozpracované projekty.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři