Bez inteligentních prediktivních řízení bezemisních budov nedosáhneme

7. 3. 2024

Inteligentní prediktivní řízení mohou významně ovlivnit fungování samotné budovy, a tak i její plánovaný bezemisní charakter. Je však nutné propojit technologie a předpokládané požadavky na využití prediktivního řízení již na samém počátku návrhu budovy. Dne 20. března proběhne ve Spojce Karlín 2. ročník konference Real Estate Market: udržitelná výstavba jako investiční příležitost. Jedním z témat, která na 2.diskusním panelu „Cesty k bezemisním budovám“ zazní, bude téma inteligentní prediktivní řízení budov.

Implementace čtvrté směrnice (EPBD IV) je na samém začátku, přičemž definuje pouze cíle a zásadní milníky. Reálné nastavení bude nyní na České republice. Je klíčové tuto příležitost nepromarnit na národní úrovni typicky českým způsobem – kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jsme dobře připraveni a víme, jak se k cíli bezemisních budov a uhlíkové neutrality dostat, jen musíme vyjít správnou nohou a neklopýtnout. Důležitou roli, zejména u větších objektů, sehraje uplatnění prediktivních inteligentních řízení, které zajistí adekvátní „chování“ budovy během celého roku.

Celou tiskovou zprávu Centra pasivního domu naleznete zde.

remspace/Centrum pasivního domu

Hlavní partneři

Partneři