Advokátní kancelář INVICTA má nové partnery

31. 1. 2024

Advokátní kancelář INVICTA, specializující se na stavební právo, nemovitostní transakce, právo obchodních korporací, M&A, spory, obnovitelné zdroje energie a ESG, buduje partnerskou strukturu. Na pozice partnerů poprvé v historii kanceláře postoupili vedoucí advokáti JUDr. Kamila Janoušková a Mgr. Milan Prieložný.

Zakladatel a Managing Partner INVICTA Mgr. Martin Mládek k tomu říká: „Invictu jsem založil s cílem vybudovat špičkovou advokátní kancelář, zaměřenou na stavební právo a s ním související specializace. Milan Prieložný byl jedním z prvních členů týmu. Kamila Janoušková s námi začala spolupracovat v polovině roku 2019. Oba mají pro klienty i kancelář zásadní přínos, denně prokazují, že jejich právní odbornost, zkušenosti i schopnost samostatně řídit jsou mimořádné. V polovině loňského roku jsem jim proto nabídl pozice partnerů. Velmi mne potěšilo, že nabídku přijali.“

ich/rs

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři