Studentské bydlení láká investory

Celkový objem investic do účelových zařízení pro ubytování studentů (PBSA - Purpose Built Student Accommodation) v Evropě v prvních třech čtvrtletích tohoto roku dosáhl podle analýzy společnosti Savills výše 11,7 miliardy eur, což představuje rekordní 130% nárůst oproti stejnému období roku 2021.

Zájem investorů o tento sektor je dán rostoucím počtem studentů vysokých škol a silným nárůstem počtu zahraničních studentů, kteří se na soukromé koleje do značné míry spoléhají. Analytici ze Savills očekávají, že tento růst bude v příštích letech pokračovat, neboť se předpokládá, že počet mladých lidí v Evropě (ve věku 15-19 let) vzroste do roku 2027 o 5,8 %.

Rekordní Praha

Mnoho evropských trhů se zároveň potýká se značným nedostatkem nabídky soukromých kolejí, což je příčinou silného růstu nájemného v těchto zařízeních. Průměrná míra nabídky – celkový počet lůžek vydělený celkovým počtem studentů – v evropských městech v současné době činí pouze 12,5 %, což je méně než v loňském roce, kdy činila 13 %. Současná míra „dodávek“ studentského ubytování v Praze činí 24 %, oproti loňskému roku se nezměnila a zůstává nad evropským průměrem.

Ve všech evropských městech, která jsou společností Savills monitorována, by v rámci komerčních vysokoškolských kolejí mělo v roce 2022 vzniknout přibližně 14 500 nových lůžek, což však nepokryje rostoucí počty studentů. V celoevropském průměru je 63 % celkového počtu lůžek v ubytovacích zařízeních určených pro studenty ve vlastnictví vysokých škol nebo státu. To mj. znamená, že převážná většina tohoto fondu je zastaralá a kvalitou se s novějšími soukromými rezidencemi nedá srovnávat.

Slabá nabídka

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou láká do tohoto sektoru stále více investorů. Podle nedávného průzkumu společnosti Savills, kterého se zúčastnili realitní investoři, jež v regionu Evropy a Středního východu spravují nemovitosti s celkovou hodnotou přesahující 500 miliard eur, je sektor studentského bydlení v Evropě jednou z oblastí realitního trhu, na které se investoři chtějí v příštích 12 měsících zaměřit.

V současné době průměrný výnos z prvotřídních rezidencí pro studenty v Evropě činí 4,15 %. Tento výnos se pohybuje od 3,5 % v Kodani po 6,00 % v Seville. Pražský „prime yield“ je o 85 bazických bodů vyšší než evropský průměr a činí 5,00 %. Tyto výnosy zůstávají v posledních 12 měsících v podstatě stabilní.

Nástroj pro boj s recesí

„Sektor účelových zařízení pro ubytování studentů nadále prokazuje, že je proticyklický a poskytuje investorům dobrou příležitost k vyvážení jejich portfolií v době ekonomického poklesu. Jedná se o silnou třídu aktiv a pozitivní nálada v tomto sektoru ukazuje důvěru investorů v jeho odolnost a schopnost zajistit bezpečné výnosy,“ říká Marcus Roberts ze Savills.

Co se týká Česka, podle Frasera Wilsona ze Savills je zde situace v tomto segmentu podobná jako jinde v Evropě – rostoucí počet studentů, růst nájemného, zvyšování poptávky po kvalitních ubytovacích kapacitách a nedostatečná nabídka. Stejně tak je většina ubytovacích kapacit pro studenty ve vlastnictví veřejného sektoru a naopak nabídka soukromých vysokoškolských kolejí je minimální. „Stávající studentské rezidence si vedou dobře, mají vysokou míru obsazenosti a očekáváme, že s budoucími projekty, které budou realizovány v krátkodobém až střednědobém horizontu, se bude tento sektor vyvíjet podobně jako na jiných vyspělejších evropských trzích v nedávné minulosti,“ dodává F. Wilson.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři