Stavařům schází pracovní síla

Více než polovina domácích stavebních společností v současnosti plánuje zvyšovat počet svých zaměstnanců. Dnes je ovšem pro ně velmi nesnadné získávat nové pracovníky. Co se metody náboru týká, nejvíc se stavařům osvědčuje doporučení stávajících zaměstnanců.

Celkem 52 % stavebních společnosti, oslovených v průzkum společnost CEEC Research, má letos v plánu počet svých zaměstnanců zvyšovat, a to v průměru o 16 %. Snižovat své stavy plánuji pouze 3 % dotázaných, a to v průměru o 15 %. Žádné změny neplánuje 45 % dotázaných. Přitom pro téměř tři čtvrtiny dotázaných firem má nedostatek zaměstnanců závažné dopady v podobě nižšího objemu realizovaných zakázek – tak stávající situaci vidí 73 % účastníků ankety.

Internetová personalistika

Nábor nových zaměstnanců zajišťuji stavební společnosti většinou samy (50 %), ovšem s pomocí externích dodavatelů (48 %). Pouze 2 % z dotázaných nechávají výběr pracovníků výhradně na personálním outsourcingu. Firmy přitom pro nábor nových pracovních sil nejčastěji využívají doporučeni svých zaměstnanců, když druhou nejčastější metodou je inzerce na internetových „pracovních“ portálech. Velmi oblíbená je také inzerce v různých elektronických mediích a na sociálních sítích. Naopak nejméně populární je u personalistů domácích stavařů inzerce v tištěných mediích a na rozhlasových stanicích. Některé společnosti voli i jiné metody, mezi nimiž je například nábor skrze platformu LinkedIn, inzerce na vlastním webu nebo specializované veletrhy pracovních příležitostí.

Kvalifikace + mzdy

Pro 59 % dotázaných stavebních společnosti je velmi náročné získávat a vyhledávat nove pracovníky a považují to za obtížnější než ve většině jiných oborů. „Vzhledem k extrémně nízké nezaměstnanosti je získávání pracovníků problém ve všech technických odvětvích. Stavebnictví není výjimkou. Pandemie covidu přitom situaci na trhu práce do značné míry zabetonovala,“ vysvětluje Ondřej Novák ze společnosti Strabag. Podle něj se do výstavby v současnosti zapojují ve stále větší míře nové technologie a tak nároky na kvalifikaci zaměstnanců v dříve čistě dělnických pozicích stoupají: „To se týká typicky strojníků, kteří dnes pracují s 3D naváděním strojů. V digitalizaci, která zvyšuje naše nároky na kvalifikaci, ovšem zároveň vidím příležitost, jak do našeho oboru přitáhnout mladé lidi, kterým jsou informační technologie přirozeně blízké. Díky novým technologiím se podoba stavebnictví zásadně mění a mladým lidem můžeme nabídnout velmi zajímavou práci a kariérní příležitosti. Digitalizovali jsme již většinu přípravných, vyhodnocovacích i kontrolních kroků ve stavebním procesu. V tomto roce plánujeme pokročit dále a zaměřit se na přímou digitální podporu stavbyvedoucích a mistrů na našich stavbách.“

Roman Busta ze společnosti Wienerberger jeho slova potvrzuje: „Otázka je provázána s pozicí, kterou chceme obsadit. Někde je získání vhodného kandidáta snadné a na jinou pozici velmi složité. Ale obecně lze uvést, že rostou představy lidí o finančním hodnocení a kvalifikované zaměstnance je stále těžší najít.“

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři