Skanska Reality se stahuje z regionů

„Rezidenční trh Ostravy se nám pro příštích tři až pět let nejeví jako perspektivní,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka odboru vývoje projektů a akvizic developerské divize společnosti Skanska. Proto také Skanska Reality hodlá pozemky, které vlastní na severu Moravy, v Liberci a ve Berouně, prodat. Skončí také s podrobným statistickým mapováním situace na těchto lokálních trzích, které v minulosti jako jediná v ČR prováděla.

Koncentrace developerských aktivit v nejbližších letech jen na Prahu je jedním ze čtyř strategických cílů jednoho z největších developerů v Česku. Další z nich je odpovědí na ještě trvající recesi a s tím spojenou zmenšenou ochotou klientů sahat do peněženky a jejich jednoznačná orientace na ceny – do budoucna budou byty z dílny Skanska Reality menší s důrazem na funkční využití každého metru čtverečního a naopak eliminaci všech „zbytečných“, tedy nefunkčních prostor.

Významnou součástí strategie developerské divize Skansky je v neposlední řadě akcent na sanování všech potřeb potenciálních klientů a jejich poptávky ve všech detailech. Odrazem těchto snah je mj. zřízení servisního centra, které bude nabízet komplex služeb včetně finančních – tato nabídka vychází mj. ze sociologických průzkumů, které firma provádí kontinuálně. Stejná motivace je v pozadí důrazu na ekologické technologie a udržitelný rozvoj. Všechny nové domy společnosti jsou budovány jako nízkoenergetické (standard B), na některých projektech (např. Botanica v Jinonicích) jsou využity solární panely, dešťová voda atd. V projektu Milíčovský háj je dokonce pasivní dům – při jeho realizaci ovšem Skanska právě nyní naráží na aktivity ochránců přírody.

„Trh se podle všeho vrací do rovnovážné polohy. Podle našich statistik je enormní převaha nabídky nad poptávkou v poměru 3 : 1 dnes už minulostí,“ říká optimisticky M. Matts. Šéf Skanska Reality tak doufá, že v Praze se opět bude každým rokem prodávat kolem 5 000 nových bytů jako v dobách před nástupem recese. V souladu s už zmíněným záměrem maximalizovat množství nabízených projektů hodlá společnost vhodné projekty nakupovat i v nejbližší budoucnosti.

Hlavní partneři

Partneři