„Šedá voda“ prospívá financím i přírodě

Bytový projekt Botanica K developerské společnosti Skanska Residential svým obyvatelům dlouhodobě šetří pitnou vodu prostřednictvím systému hospodaření s šedou vodou. Ten po čtyřech letech provozu zrecykloval více než 10 milionů litrů „použité“ pitné vody, v dnešních cenách jde o částku přesahující 1 000 000 korun.

Projekt z pražských Jinonic je vůbec prvním bytovým domem v České republice, který začal pitnou vodu recyklovat a zároveň získal doposud nejvyšší hodnocení trvalé udržitelnosti BREEAM na českém trhu. Systém hospodaření s šedou vodou dnes Skanska instaluje již ve svém dalším projektu Modřanský cukrovar. Mezi jeho hlavní výhody patří nízká náročnost systému na provoz, vysoká efektivita a minimální provozní náklady.

Přesvědčivá čísla

Botanica K, Zdroj: Skanska.cz
Botanica K, Zdroj: Skanska.cz

Informace o výkonu technologie v rezidenčním projektu ukazují výhody opětného využití šedé vody a s tím spojené úspory oproti konvenčnímu systému. Vyhodnocení projektu Botanica K, který tvoří dva soubory po dvou bytových domech, sleduje dva základní ukazatele. Prvním je celkový nátok pitné vody do domu a dalším pak objem šedé vody využité pro splachování WC.

V domech 1 a 2 bylo během tří let po nastěhování obyvatel zrecyklováno 21 % z celkového nátoku pitné vody o objemu 13 421 m3, což znamená úsporu 2 832 000 litrů pitné vody. Ve druhém bloku, který tvoří budovy 3 a 4 a kde technologie funguje již přes čtyři roky, bylo z celkového nátoku pitné vody 30 418 m3 znovu využito 23,67 % pitné vody. Celková úspora pitné vody v celém projektu Botanica K tedy činí 7 200 000 litrů. Celkově tvořil nátok vody 43 839 m3 a z tohoto množství bylo zrecyklováno 10 032 000 litrů. Ve výsledku se tak podařilo uspořit 22,9 % pitné vody. Od zprovoznění systému šedé vody ušetřily částku, která za současných cen vodného a stočného v Praze přesahuje 1 000 000 korun, což pro jednu domácnost snížilo náklady o zhruba tisíc korun za rok.

Nenáročný provoz

Náročnost systému hospodaření s šedou vodou je přitom velmi nízká, a to jak na provoz, tak z pohledu nákladů. Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje čištění nádrží, výměnu filtrů, kontrolu funkčnosti a probíhá jednou ročně. „Servisní náklady na rok jsou v průměru 50 000 korun pro celý soubor budov, ve kterých je 163 bytových jednotek. Provozní náklady dosahují v průměru 60 000 korun za rok, takže na každý byt vychází celkové roční náklady v řádu jednotek stokorun. Systém navíc prokazuje vysokou funkčnost. Je to však nová technologie, takže i my jsme v průběhu fungování museli řešit pár odstávek v důsledku drobných vad, kdy dočasně museli obyvatelé domu splachovat pitnou vodou,“ říká Jan Blažek ze společnosti Koncept Ekotech, která spravuje systémové řešení hospodaření s vodou v budovách Botanica K.

Šedá voda může i ohřívat

„Vodu vnímáme jako vzácnou komoditu, a proto se s ní ve všech našich projektech snažíme hospodařit co nejefektivněji. Po dobré zkušenosti s užíváním systému recyklace vody na prvních projektech jsme v našem úsilí šli ještě dál a letos jsme začali stavět projekt Modřanský cukrovar, kde bude vůbec poprvé v Česku možné využít recyklovanou vodu také pro praní prádla v automatických pračkách. Denní spotřeba pitné vody se tak může zredukovat o dalších 6 %,“ říká Miroslav Kobera ze Skanska Residential a dodává, že firma chce v budoucích projektech teplo z šedé vody využít i pro předehřev teplé užitkové vody.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři