Rezidence OHRADA: fenomén NIMBY v (překvapivé) praxi

„To je pěkný a městotvorný projekt!“ a „Proč tam nemáte nějaké kanceláře?“ – dva nejspíš nejvýznamnější ohlasy z auditoria při veřejném projednávání projektu Rezidence OHRADA, který společnost CPI plánuje ve známé žižkovské lokalitě. Díky němu by se z málo atraktivní žižkovské křižovatky Ohrada konečně mohlo stát skutečné náměstí a místo, kam lidé rádi zajdou.

Na Žižkově se nestaví málo. Na dlouhé ose, tvořenou ulicemi Seifertová, Táboritská a Olšanská, a v jejím okolí ve vzdálenější i blízké minulosti vyrostla řada nových budov. Za zmínku určitě stojí kancelářský Churchill či rezidenční Garden Towers a Central Park, nehledě na velkorysé plány v lokalitě nákladového nádraží.

Vedle těchto velkých, dobře viditelných, a proto také ve veřejnosti silně rezonujících projektů, ale na Žižkově, třeba v okolí Jeseniovy ulice, vyrostla řada menších budov, obvykle bytových. Komplex Rezidence OHRADA patří do této kategorie – dvě stovky bytů a 1 400 metrů čtverečních komerčních prostor v pražském měřítku nejsou ničím převratným. Kapacita budov ale v tomto případě není tak významná a rozhodující – důležitější je, že prostor určený k zástavbě už ve 30. letech minulého století se ji v podobě tohoto projektu konečně dočká.

Dlouhé přípravy

Parcela na severozápadní straně Ohrady prošla během minulosti obvyklými peripetiemi, v nichž figurují vyvlastnění, restituce a prodeje. Příprava výstavby zabrala také hodně času – teprve třetí projekt, za nímž stojí společnost CPI a ateliér MS architekti, se dnes blíží k realizaci.

Komplex Rezidence OHRADA je tvořen čtyřmi domy s maximálně osmi nadzemními podlažími. Jeho nejdůležitější a také největší budova, která je čelem orientována přímo do křižovatky, přitom „opakuje“ půlkruhovitý půdorys naproti stojící budovy (dříve hotel Vítkov, dnes Novum Hotels). Také díky tomu má Ohrada konečně šanci stát se náměstím, zatímco dnes je jen důležitou dopravní spojnicí Žižkova s Libní. Městotvorná funkce projektu je podpořena i péčí věnovanou parteru všech budov, komponované zeleni, respektem k blokovému rázu okolní zástavby a v neposlední řadě i průchody, které přes vnitroblok kvarteta budov vytvářejí pěší cestu do parku Vítkov.

Konečná podoba komplexu je výsledkem mnoha konzultací mezi developerem a architektem na jedné straně a městskou částí a IPR-em na straně druhé. „Průběh ladění projektu byl leckdy takřka paradoxní. Tak například jsou developeři podezíráni z toho, že každý metr pozemku chtějí maximálně využít, a proto ženou budovy do výšky. U Rezidence OHRADA tomu bylo přesně naopak. Právě IPR a jeho připomínky nás vedly k navýšení hmoty budov, respektive výšky budov směrem k okolní zástavbě,“ říká architekt Michal Šourek, šéf ateliéru MS architekti. Dodává, že tento požadavek byl diktován snahou snížit celkovou hlučnost lokality, když stejně jsou motivovány i plastické fasády budov komplexu.

Hlas veřejnosti

„My nemůžeme stavebníkovi diktovat, jakou mají domy mít podobu!“ – touto realistickou připomínkou odstartoval zástupce Prahy 3 veřejné představení projektu Rezidence OHRADA. Poukázal tak na často opomíjenou skutečnost, že městská část je „jen“ účastníkem povolovacího řízení, byť významným.

Lze předpokládat, že všichni aktéři projektu k jeho veřejné prezentaci, která proběhla počátkem tohoto týdne, přistupovali s jistými obavami. Vcelku není divu – v Praze se totiž staví obtížně i kvůli postojům jejích obyvatel. Průzkumy ukazují, že Pražané sice na obecné úrovni proti výstavbě nic nemají, ba dokonce ji podporují, ovšem nikoli ve svém okolí – v takových případech jsou schopni protestovat velmi vehementně a leckdy i efektivně.

Rezidence OHRADA takové problémy - zdá se - mít nebude. Zhruba tři desítky účastníků prezentace se přišly seznámit hlavně s tím, co „jejich“ část Žižkova čeká a s praktickými aspekty samotné výstavby. Kromě už citovaných příspěvků vlastně žádná věcná připomínka na akci nepadla – s jedinou výjimkou, a to proč projekt nemá vlastní web (to je snad už napraveno). Větší pozornost kupodivu nevyvolala ani informace, že za každý metr čtvereční užitné plochy projektu městská část od stavebníka vyinkasuje 1 500 korun.

„My doufáme, že do konce roku získáme stavební povolení. Dobu samotné výstavby jako obvykle předpokládáme na osmnáct měsíců. To znamená, že hotovo by mohlo být někdy v průběhu roku 2022,“ konstatoval závěrem veřejného projednávání Rezidence OHRADA Vojtěch Podval, vedoucí projektu. Pokud se tento časový plán nepodaří splnit, v pozadí skoro určitě nebude fenomén NIMBY.

Petr Bým

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři