Projektanti očekávají mírný pokles trhu v roce 2023

V současné chvíli mají podle průzkumu provedeného společností CEEC Research projektové společnosti využity kapacity na 96 % a očekávají meziroční růst svých tržeb o 3,3 %. Přitom mají nasmlouvané zakázky na devět měsíců dopředu.

Pro letošní rok očekávají projektové společnosti zvětšení objemu trhu svých prací o 2,6 %. Pro rok 2023 nicméně počítají s mírným poklesem, a to ve výši 1 %. „Projektové společnosti jsou v současné chvíli ohledně vývoje trhu optimistické. Veřejných zakázek je dostatek a společnosti mají maximálně vytížené kapacity. Na druhou stranu u některých společností panují obavy z dalšího vývoje trhu s ohledem na současnou krizi,“  komentuje aktuální situaci a vývoj Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research.

 

Ředitelé společností projektující převážně pozemní stavby jsou více optimističtí – letošní růst by podle nich měl dosáhnout 3,9 %, pokles napřesrok jen 0,2 %. Oproti tomu firmy působící v oblasti inženýrských staveb očekávají v tomto roce růst jen o 0,4 % a napřesrok pokles o 2,3 %. „Očekávám, že situace na trhu bude i nadále velmi intenzívní. Sice se mluví o rozpočtových deficitech, o nutnosti úspor a zavádění různých omezení a podobně., ale neplatí to pro projektové práce v infrastruktuře. Ono to je i rozumné. Pokud je potřeba v makroekono­mickém pohledu šetřit, nemělo by se to dotknout přípravy staveb, protože na ní moc ušetřit s ohledem na absolutní hodnotu ceny ani nejde. Navíc z nedávné historie víme, že když se zastaví i projektování, projeví se to negativně nepřipraveností staveb až za něko­lik dalších let. A to samozřejmě není žádoucí. Takže připravujme projekty a realizujme je třeba o trošku později, až bude rozpočtově a celospolečensky přijatelnější období,“ říká Martin Höfler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PUDIS.

Úplatky mizí!

Celé druhé pololetí roku 2022 budou kapacity projektových společností vytíženy na 96 %, ale i na tomto poli jsou očekávání mírně skeptická – v roce 2023 by tento parametr měl dosáhnout jen výše 91 %. Podobné je i prognózování úrovně tržeb – po letošním zvýšení o 3,3 % dojde v roce následujícím k jejich stagnaci, když opět budoucnost vidí v lepších barvách projektanti pozemních staveb.

Povzbudivé je, že naprostá většina respondentů se v tomto roce nesetkala s požadavkem na úplatek (90 %) – podle nich dnes pro úplatky není důvod, protože se většinou nena­cházejí v postavení, kdy by byl k těmto praktikám prostor. Společnosti nicméně také uvedly, že pokud se s požadavky na úplatky setkávají, je to v rámci veřejného sektoru. V těchto souvislostech stojí za zmínku, že většinu zakázek projektové společnosti získávají na základě dlouhodobé spolupráce (83 % odpovědí). Současně ale jejich management (v 86 % případů) uvádí, že pro jejich zákazníky je stále nejdůležitějším faktorem při výběru projekční firmy cena.

Přípravy na pokles investic?

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na devět měsíců dopředu. Pro více jak polovinu do­tázaných se jedná o stejně dlouhou dobu, a pro třetinu se dokonce jedná o delší dobu. V současné chvíli to znamená, že společnosti jsou vytížené až do konce prvního čtvrtletí roku 2023.  Možnou motivaci, respektive pozadí tohoto vývoje vysvětluje Milan Moravec ze společnosti Digital Transformation systems: „Očekávám lehký nárůst prací oproti roku 2021, zároveň ale také očekávám začínající problémy s kapacitami u firem. Řada z nich se připravuje na předpokládaný pokles investic v následujících letech a snaží se naplnit zásobníky svých prací i pro následující rok.“

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři