Povinný dozor projektanta pro všechny stavby?

Vysoké ceny stavebních materiálů či energií i rostoucí úroky hypoték vedou k hledání úspor na stavbách všech typů. Aby škrty v rozpočtech stavebních projektů neměly negativní vliv na jejich výslednou kvalitu či bezpečnost, prosazuje ČKAIT změnu nového stavebního zákona - dozor projektanta by měl být povinný na všech stavbách, na jejichž návrhu se tyto autorizované osoby podílely.

Je třeba snížit náklady! Najděte levnější řešení! Toto se prostě stavět nebude! Podobné věty jsou na stavbách v posledních měsících spíše pravidlem než výjimkou. Nikoli vždy jsou ale směrovány k těm, kdo mají potřebné zkušenost i autorizaci, aby požadované změny v návrzích provedli – k projektantům, tedy inženýrům, technikům a architektům. Úspory se velmi často řeší za provozu a nezřídka bez vědomí autora projektové dokumentace. Ten přitom podle stávajícího i nového stavebního zákona nese za případné vady a chyby stavebního díla plnou odpovědnost.

Jde o veřejný zájem

ČKAIT chce tento stav změnit. Svou argumentaci opírá mimo jiné o precedenty z minulosti. V případě vad bývá finančně i technologicky značně komplikované zjistit skutečnou příčinu závad nebo problému. Velmi často je přitom v sázce bezpečnost uživatelů, tedy veřejný zájem.

Proto chce ČKAIT, zastupující 33 000 autorizovaných osob pracujících ve stavebnictví, zanést do stavebního zákona formou novely ustanovení, aby dozor projektanta byl povinný u všech staveb. A toto vymahatelné kontrolní opatření rozšířit ze staveb financovaných z veřejných rozpočtů a speciálních staveb jako dálnice či letiště také na oblast soukromé výstavby.

Zástupci ČKAIT dokládají oprávněnost požadavku na aktuálních snahách o větší dostupnost bydlení, kterou má nová vláda mezi hlavními programovými prioritami. „Neumíme si představit, že preferovaná snadnější bytová výstavba bude probíhat s absencí dozoru projektanta. Nadále opakujeme, že stát musí podporovat nejen množství, ale i bezpečnost a základní kvalitu nové bytové výstavby,“ konstatuje Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Projektant je garantem kvality

Autorizovaná osoba, a tedy nikoliv stavebník nebo dokonce stavební úřad, je mj. garantem toho, že dokončená stavba bude bezpečná. Proto všechny úpravy, včetně zmíněných – a pochopitelných – požadavků na úspory, musí ovšem vždy projít posouzením a souhlasem projektanta.

Absence dozoru projektanta často vede k neuváženým změnám a velmi často je potom vina svalována právě na projektanta. „Použijeme-li na montáž zakoupené skříně 50 % šroubů předepsaných v návodu a skříň spadne, nikoho asi nenapadne, aby za to žaloval prodejce nebo výrobce a požadoval po nich náhradu. U staveb je to ale normální. Jestliže nedodrží projekt stavebník, třeba ošidí výztuž v železobetonu a následně obviní projektanta za poruchy konstrukce, má projektant jen velmi složitou možnost obrany. Takovou praxi je nutné změnit,“ zdůrazňuje Robert Špalek.

Tři typy dozoru

Dozor projektanta je podle ČKAIT i České komory architektů nedílnou součástí odborné činnosti stavebních inženýrů, techniků i architektů. Zákonem stanovená povinnost by to měla být proto, že dodatečně tuto kontrolu nelze provádět a stát by měl garantovat, že všechny stavby budou bezpečné a postavené v souladu s právními a technickými předpisy.

„Stejně jako si nikdo nenechá postavit dům bez střechy, neměl by ani chtít, aby mu projektant zpracoval projektovou dokumentaci a následně nevykonával dozor. Autorský dozor projektanta totiž nelze nahrazovat technickým dozorem stavebníka ani stavebním dozorem. Kvalitní a bezpečná stavba může vzniknout jen tehdy, pokud tyto tři rozdílné typy kontroly probíhají správně. Současná výstavba je totiž technicky natolik složitá, že k jejímu úspěšnému dokončení je nutná součinnost a zkušenosti řady různých odborníků,“ tvrdí Robert Špalek.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři