PF 2017

Právě odcházející rok byl vskutku bipolární – na jedné straně euforie vyvolávaná uživatelskou i investiční poptávkou, na druhé pak téměř zoufalství spojené s víceméně zmrazenou výstavbou. Přejeme nejen našim čtenářům sílu, optimismus a víru v to, že rok 2017 přinese změny výhradně pozitivní.

Stavební fórum

Foto: Julia Tikhonova

Hlavní partneři