Passerinvest: bilance a výhledy

Společnost Passerinvest Group, jež v prosinci loňského roku oslavila 30. narozeniny, stojí za urbanistickou proměnou pražské lokality Brumlovka v Praze 4, která patří k největším projektům svého druhu ve střední Evropě.

Dříve BB Centrum, dnes Brumlovka nicméně není jedinou velkou aktivitou skupiny Passerinvest. Dalším vlajkovým projektem firmy pro příští léta je rozvoj území Roztyl.  V této dekádě hodlá společnost do obou lokalit investovat desítky miliard korun. Ve výhledu jsou komerční a rezidenční projekty, rozšíření občanské vybavenosti a rekreačních ploch pro širokou veřejnost.

Radosti i strasti

Ryze česká společnost Passerinvest v čele s Radimem Passerem začala původně podnikat v oblasti prodeje, pronájmu a renovací nemovitostí. Následně přibyla i výstavba, tedy klasický development, který v České republice v 90. letech minulého století teprve vznikal. „V té době byla ze strany města Prahy velká vůle stavět a podporovat rozvoj výstavby obecně. Po roce 2000 ovšem nastoupila tzv. korupční éra, která spojení podnikatel -developer v očích veřejnosti značně znehodnotila. Velkým zlomem v oblasti developmentu byla ekonomická krize v roce 2008. Po roce 2014 přibyl navíc další devastující faktor bojkotující téměř veškerou výstavbu v České republice – ve svém důsledku protistátní ´aktivismus´,“ komentuje historii výstavby v Praze Radim Passer. Podle něj ale ve státní správě i samosprávě naštěstí dodnes působí řada kompetentních úředníků i politiků, kteří výstavbu podporují: „Bez takových lidí by se celý sektor soukromého stavitelství pohyboval dnes na hranici kolapsu.“

Brumlovka – od brownfieldu k městské čtvrti

Na místě zanedbaného brownfieldu v pražské Michli začala společnost Passerinvest s výstavbou prvních administrativních objektů již před čtvrt stoletím. Postupem doby se tak z nevlídného místa díky velkorysému urbanistickému záměru, na němž investor dlouhodobě spolupracuje s ateliérem AFA, stává svébytná městská čtvrť. Ta nyní poskytuje ve svých 12 kancelářských budovách pracovní místa pro 15 000 zaměstnanců, bydlení ve třech rezidenčních projektech, střední, základní a mateřskou školu, společenské centrum a multifunkční budovu Brumlovka s unikátním wellness a fitness klubem. V souvislosti s výstavbou v lokalitě vzniklo nespočet obchodních jednotek, nová veřejná prostranství, parky, dětská hřiště a sportoviště. V následujících měsících započne výstavba moderních tenisových kurtů a je také plánováno zahájení výstavby dvou multifunkčních projektů Hila a Orion, kde se bude kancelářská funkce snoubit s nájemním bydlením. Vzhledem k celkovému rozvoji lokality se tak název administrativního areálu BB Centrum stal překonaným a nově se vrací místopisné označení Brumlovka.

Perspektivní Roztyly

Další urbanistický projekt má za cíl dlouhodobý rozvoj pražských Roztyl. Už od roku 2007 společnost připravuje dílčí změnu územního plánu a navazující povolení pro celé toto území. V rámci první etapy již vyrůstá přímo u stanice metra Roztyly administrativní budova Roztyly Plaza – ta své nájemce přivítá začátkem roku 2024. Následovat bude administrativní budova Sequoia, která vytvoří potřebnou bariéru chránící celou lokalitu před hlukem z Jižní spojky a z magistrály. Ve třetí etapě je pak plánována rezidenční výstavba, která nabídne 600 bytů k prodeji i k pronájmu a mateřskou školku s klubovnou v příjemném prostředí v blízkosti Krčského lesa. I zde se počítá s dalším rozvojem parků, hřišť, sportovišť a kultivací zeleně.

„Již několik let intenzivně rozvíjíme a udržujeme příměstský park Nové Roztyly, který plynule navazuje na Krčský les. Jen náklady tohoto projektu parku prozatím přesáhly 45 milionů korun. Po dokončení všech plánovaných etap, včetně tolik potřebného bydlení v Praze, tak vznikne nová kvalitní část města Prahy poskytující pracovní místa, nájemní i vlastnické bydlení, občanskou vybavenost, kvalitní infrastrukturu a velkorysou městskou zeleň. Jednoduše příjemné místo pro práci, život i relaxaci,“ komentuje přínosy projektu Martin Unger, technický ředitel společnosti.

Miliardy pro rozpočet

„Stavebnictví je silným motorem ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že v tomto sektoru z každé investované koruny doputuje díky multiplikačnímu efektu do státního rozpočtu 76 haléřů.  Například do lokality Brumlovka bylo doposud investováno přes 16 miliard korun, tudíž stát a jeho občané zbohatli jen díky této výstavbě o více než 12 miliard. Nadto čistě z odvodů zaměstnanců na Brumlovce do veřejné pokladny doposud doputovalo bezmála 55 miliard. S ostravským projektem Nová Karolina Park tak jenom investiční činnost Passerinvest v Česku obohatila za těch třicet let veřejné rozpočty částkou 71 miliard korun,“ vypočítává Eduard Forejt, ředitel pro rozvoj. Co se budoucnosti týká, Passerinvest plánuje do obou lokalit investovat celkem 35 mld. Kč.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři