Novela stavebního zákona: návrat zpět?

V minulém týdnu v poslanecké sněmovně hladce prošel již druhým čtením návrh novely stavebního zákona. Pokud tento návrh, který obsahuje novelizované pasáže o zkráceném stavebním řízení, projde beze změn i třetím čtením, bude již reálně hrozit situace, kdy by se poměry na českém stavebním a realitním trhu mohly vrátit až před rok 2007 - tvrdí Evžen Korec, generální ředitel developerské společnosti Ekospol, která patří k největším rezidenčním developerům u nás. Jeho mínění je podporováno i představiteli autorizovaných inspektorů.

Mimo jiné totiž právě diskutovaná novela stavebního zákona výrazně upravuje i institut tzv. autorizovaného inspektora. Tento institut a zkrácené stavební řízení vůbec jsou v zákoně zakotveny od roku 2007. Jejich jediným cílem bylo zjednodušit a urychlit stavební řízení a zabránit častému účelovému vydírání investorů v těch případech, kdy pro stavební záměr už bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Legalizace vydírání

Dosud byla praxe taková, že po vydání pravomocného územního rozhodnutí se investor mohl obrátit na autorizovaného inspektora jmenovaného ministrem pro místní rozvoj. Ten po posouzení celého záměru vydal ve zkráceném stavebním řízení tzv. certifikát autorizovaného inspektora. Po jeho vydání již mohl investor stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu a bez obav začít stavět. Zásadní novinkou zmíněné novely stavebního zákona je ovšem především návrat odkladného účinku námitek a odvolání ze strany účastníků řízení. Napříště by podle E. Korce jakékoli námitky či odvolání, třeba i ze strany občanského sdružení založeného pouze za účelem zdržovat stavbu a vydírání investora, měly odkladný účinek a investor by ani s vydaným certifikátem nemohl stavět. Věc by se vracela k rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu.

„Klíčové je, že účastníci řízení by se mohli odvolávat i bez prokázání oprávněného zájmu. To znamená, že například účelově založené občanské sdružení může vznést odvolání, které třeba již jednou bylo vypořádáno v rámci územního řízení, a investor s platným certifikátem už v ten moment nesmí stavět. Jedná se de facto o legalizaci vydírání ze strany občanských sdružení,“ říká Evžen Korec. V takovém případě samozřejmě celý institut zkráceného stavebního řízení úplně ztrácí svůj původní smysl. „Pokud novela vstoupí v platnost, výsledkem bude likvidace celého tohoto institutu a další ztížení již tak krušných podmínek pro stavebníky. A Česká republika se svou byrokratickou mašinérií v oblasti povolování staveb se znovu stane evropskou raritou,“ dodává ředitel Ekospolu.

Potrestáme všechny?

Proti projednávané novele stavebního zákona v současném znění jsou také autorizovaní inspektoři, kterým vadí především účelová nepřátelská mediální kampaň bez jakékoliv možnosti obrany. Přitom podle některých názorů MMR neučinilo zhola nic pro to, aby autorizovaní inspektoři mohli své funkce kvalitně plnit. „Bez jakéhokoliv seriózního posouzení skutečného přínosu institutu autorizovaného inspektora například v oblasti prokázání práva provést stavbu v rámci podávaných žádostí o dotace ve všech možných výzvách a všech OP v požadovaných termínech, je tento institut cíleně likvidován a do celého stavebního řádu je úmyslně implantován klientelismus a uzákoněno korupční prostředí. Trestáni jsou stavebníci celou novelou. Přitom kruciální § 117 slouží předkladateli, jímž je ministerstvo pro místní rozvoj, jenom k zakrývání daleko důležitějších změn, které celý proces přípravy a povolování staveb zkomplikuje, prodraží a zbaví stavebníka jakékoliv právní jistoty,“ přibližuje problém autorizovaný inspektor Josef Dvorský.

Na místo seriózního posouzení skutečných chyb v praxi autorizovaných inspektorů je vůči nim podle Dvorského uplatňován princip kolektivní viny, provázený útoky na jejich práci a postavení. „Z dostupných informací lze dovodit, že naprostá většina staveb posouzených autorizovanými inspektory byla zcela bezkonfliktně realizována a je řádně užívána. Jen na základě několika sporných rozhodnutí, kterým se dostalo vydatné mediální pozornosti, jsou všichni autorizovaní inspektoři házeni do jednoho pytle, namísto toho, aby byli hnáni k zodpovědnosti prokazatelně skuteční a konkrétní viníci.“ uzavírá inspektor Josef Dvorský.

Dobrý záměr – špatný konec

Stavební fórum na jaře tohoto roku uspořádalo odborný seminář, kde se za přítomnosti stavařů, představitelů exekutivy i samotných autorizovaných inspektorů pokusilo problematiku zkráceného stavebního řízení zmapovat. Výsledky nebyly nijak povzbudivé. Mírně nejasné znění paragrafů, upravujících činnost inspektorů, praktické spory o jejich kompetenci a výklad zákona vůbec i vznikající judikatura nakonec dala za pravdu spíše kritikům tohoto institutu. Výsledkem je projednávaná novela stavebního zákona, která zkrácené stavební řízení posouvá do režimu řízení standardního – třeba povinností publikace certifikátu s obvyklými správními lhůtami.

Foto: Sarah Williams

Hlavní partneři

Partneři