Nová vláda: program pro bytovou výstavbu

Prioritou vlády a zejména ministerstva pro místní rozvoj pro příští léta bude podpora bytové výstavby a rovněž nový stavební zákon (NSZ). Jeho úpravu plánuje Fialova vláda – podle svého programového prohlášení - předložit už během první poloviny letošního roku. Tuto novelizaci považuje nový český kabinet za významný krok k vyřešení problémů dostupného bydlení a urychlení výstavby vůbec.

Během prvních dvou let volebního období se vláda zavázala také připravit zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů umožňujících řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla jeho financování. Koaliční vláda také dále hodlá udržet stávající financování obcí a změnit rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů ČR a navýšení celkové alokace financí směrem k regionům. Tento cíl souvisí i se závazkem Fialovy vlády vytvořit doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální služby). "Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování," uvedla vláda ve svém prohlášení.

Byty a regiony v konkrétních bodech programu

- podpora všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní)

- během prvních dvou let volebního období připravit zákon o podpoře bydlení

- příprava nových finančních nástrojů na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry

- předložení úpravy nového stavebního zákona v 1. pololetí roku 2022

- zajištění, že stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady

- zavedení institutu Jednotného environmentálního povolení

- v návaznosti na novelu stavebního zákona zrealizování projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování

- v průběhu první poloviny volebního období zahájit práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni obcí s rozšířenou působností

- vytvoření vhodných programů pro zvýhodněné hypotéky na první bydlení a podpora bydlení seniorů nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob

- v návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížit DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů

- nejpozději v roce 2023 zkrátit odpisovou dobu na 20 let, za účelem motivování investorů k výstavbě nájemního bydlení

- prosazení jasných pravidel pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě a v souladu s pravidly byznysu v ubytování.

- udržet stávající financování obcí a změnit rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů ČR a navýšení celkové alokace;

- zastavení odchodu lidí z venkova zajištěním infrastruktury a služeb, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat

- vytvoření doporučené úrovně vybavenosti pro různé typy obcí (například pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální služby)

- provedení analýzy přesunu vybraných centrálních úřadů do regionů.

ČTK

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři