Nájemní bydlení a development

Celosvětová pandemie Covid 19 v České republice mj. přispěla k urychlení rozvoje nájemního bydlení. Developeři zaznamenali nejen velkou poptávku po bytech od individuálních klientů, kteří je budou pak pronajímat, ale hlavně zájem o koupi celých projektů ze strany domácích i zahraničních investorů, podnikajících v tomto nemovitostním segmentu.

Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte dokládá tento vývoj čísly:“ V letošním roce směřovalo do sféry nájemního bydlení osm projektů s celkem 1 670 byty v celkovém investičním objemu 8 miliard korun. To představuje 20 % ze všech investic na realitním trhu.“

Plusy a minusy

Přesto, že zájem o celé bytové domy je veliký, lokální developeři k nově vznikající disciplíně institucionálního nájemního bydlení přistupují s opatrností. Důvodů je hned několik: pomalé povolovací procesy, které vyvolávají nedostatečnou nabídku daleko převyšující poptávku, neustále se zvyšující ceny bytů a také rostoucí ceny stavebních materiálů. To vše ekonomiku rezidenčních developerských projektů ovlivňuje. Ve finále tak například podle Petra Michálka ze společnosti Skanska Reality vycházejí příjmy z projektu vyšší, prodávájí – li se byty konečnému zákazníkovi a nikoli velkému investorovi. Výhodu transakcí s institucionálními investory P. Michálek naopak vidí v zaručeném „cash flow“. Každopádně i Skanska touto cestou hodlá některé projekty realizovat, třeba v rámci svého multifunkčního projektu Port 7 v pražských Holešovicích nabídne ve výběrovém řízení investorům 150 bytů.

Podle Petra Paličky z firmy Penta Real Estate jejich současné produkty střední a vyšší kategorie ekonomické parametry nájemních projektů nesplňují. Připouští však, že si dokáže představit v rozsáhlých projektech, kde budou stovky bytů, část kapacity věnovanou pronájmům, část studentskému a seniorskému bydlení a část pro byty k trvalému, tedy vlastnickému bydlení.

Nájemní výstavba

Mezi developery, kteří v segmentu nájemního bydlení už delší dobu působí, patří například firma FINEP.  Tomáš Pardubický, její výkonný ředitel, vysvětluje, proč se tak před třemi lety rozhodli: „Málo se staví, ceny bytů utekly mzdám, proto nájemní bydlení. Stejně tak jsme před deseti lety vstoupili do segmentu družstevního bydlení“. Podle něj během koronavirové krize FINEP ve svých projektech zaregistroval až 50 % investičních nákupů. V nich ovšem podle Pardubického nyní začnou individuálním nákupům silně konkurovat institucionální investoři specializovaní právě na nájemní bydlení. Ti také časem začnou své pozice na trhu posilovat větším rozsahem služeb, jejich vyšší kvalitou a kvalifikovanou správou.

S rostoucí poptávkou po nájemních bytech už počítá leckterý developer. Například společnost Trigema připravuje tři projekty s celkem 480 nájemními byty. „Každý dům oslovuje jiný segment zákazníků, od prémiového, přes střední segment až po byty pro mladé lidi, kteří budou chtít za bydlení vydávat jen minimální částky,“ říká Marcel Soural, šéf Trigemy.

Autorka je zakladatelkou společnosti BTR Consulting.

Zuzana Chudoba

 

 

Hlavní partneři

Partneři