Logistika: Praha je „vyprodaná“!

Podle nejnovější analýzy společnosti Savills byl rok 2021 pro český trh skladových a výrobních prostor z hlediska aktivity nájemců historicky nejlepším obdobím, a to i přes nízký objem dokončené výstavby a extrémně nízkou míru neobsazenosti.

Hrubá realizovaná poptávka v českém segmentu logistiky loni dosáhla 2,32 milionu metrů čtverečních a byla o 53 % vyšší než předchozí rekord z roku 2020, který představoval 1,55 milionu „čtverců“. Roční čistá poptávka bez renegociací dosáhla 1,48 milionu m² a o 46 % překonala předchozí rekord z roku 2017, který činil 1,01 milionu metrů.

Rekordní metropole

Celková plocha moderních průmyslových a skladových prostor v ČR určených k pronájmu dosáhla 9,7 milionů m² a zahrnovala 162 parků nebo samostatných budov. Z toho 551 100 m² bylo na trh dodáno během roku 2021, přičemž se jednalo o nejnižší roční objem dokončené výstavby od roku 2014. Bez výraznějšího posunu v geografickém rozložení v posledních letech se tak 34 % celkových pronajímatelných prostor stále nachází v Praze, převážně v okolí vnějšího Pražského okruhu. Druhým nejrozvinutějším regionálním trhem je Plzeňský kraj, na který připadá 15 % všech prostor v ČR, a na třetím místě stojí Jihomoravský kraj s podílem 12 %.

„Vzhledem k rekordnímu objemu rozestavěných kapacit v celé zemi, který přesahuje 1,11 milionu metrů čtverečních, bude v roce 2022 plocha dokončené výstavby výrazně vyšší. Na konci roku 2021 probíhala výstavba v 50 parcích ve 13 krajích, přičemž většina těchto ploch se nachází v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. Na pražském trhu, který je již velmi rozvinutý a zůstává omezen nedostatkem pozemků, probíhala výstavba pouhých 60 600 metru čtverečních,“ říká Lenka Pechová ze Savills. A dodává, že objem prostor stavěných spekulativně činil 311 300 metrů čtverečních a jejich největší podíl se opět nacházel v Moravskoslezském kraji.

Nejisté výhledy

Na konci roku 2021 klesla míra neobsazenosti v segmentu logistiky v ČR na nové historické minimum 1,4 %, když od začátku roku se snížila o 194 bazických bodů. Přitom 13 regionů z celkem 14 vykázalo v prosinci 2021 neobsazenost nižší než 3 %, přičemž v deseti z nich byl podíl neobsazených a postavených prostor dokonce nulový nebo nižší než 1 %. Praha je při neobsazenosti na úrovni 0,9 % fakticky bez volných prostor a zároveň má jen omezené možnosti pro další výstavbu, čistá realizovaná poptávka v hlavním městě tak loni činila pouze 193 700 m², což bylo nejméně od roku 2012.

„Takzvaný industriál se v České republice nadále potýká se silnou poptávkou a omezenou nabídkou, což pro nájemce představuje nelehké prostředí, jak z hlediska dostupnosti, tak z hlediska nákladů. Rostoucí ceny paliva, energií a stavebních prací, spolu s nedostatkem pracovních sil, jsou dalšími faktory, kterým musí uživatelé průmyslových prostor čelit,“ říká Chris LaRue ze Savills. Podle něj navíc logistiku i stavebnictví navíc silně zasáhla invaze Ruska na Ukrajinu. Dochází nejen k odlivu pracovníků, kteří se vracejí na Ukrajinu, ale zároveň u některých firem dochází k přerušení obchodní činnosti i dodavatelských řetězců. Mnoho nájemců průmyslových i skladových prostor v České republice má totiž své klienty a dodavatele právě na Ukrajině. Současně se společnosti stahují z Ruska, v některých případech i z Běloruska – výhledově je možné předpokládat i odliv firem z Číny.

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři