Levitující dům v Revoluční ulici svou podobou zapadne do Hradebního korza

Po několika neúspěšných návrzích to vypadá, že se budova na nároží Revoluční konečně dočká finální podoby. Architektonickou soutěž od investiční skupiny RSJ vyhrály česko-francouzské architektonické kanceláře PEER a Studio Muoto, nová stavba nejen poskytne veřejnou pasáž, ale dokonce bude levitovat nad barokním domem.

Tento unikátní návrh představuje vítěznou kombinaci moderní architektury s ohledem na historické okolí. Mezi více než osmdesáti architektonickými studii z celého světa porotu nejvíce oslovila jedinečnost projektu, a hlavně velkorysá pasáž s širokými možnostmi pro kulturní dění. Pasáž by vedla podél sousedního barokního domu stojícího v Lannově ulici, což by prostor obohatilo o propojení s Revoluční třídou. Předseda poroty, architekt Winy Maas, okomentoval výběr tohoto návrhu jako originální a významný krok směrem k oživení tohoto místa, kterému po dlouhou dobu chyběl jasný účel.

Díky velkorysosti investora projekt nezastavuje celý pozemek, ale naopak slibuje posílení veřejné funkce. Investiční skupina RSJ navíc s městem vyjednává změnu účelu sousedního barokního domu ze zázemí Pražských služeb na kulturní nebo vzdělávací centrum. Architektonický návrh s sebou nese nemalé ambice – podle skupiny RSJ má po třiceti letech od vzniknutí Tančícího domu přinést městu odvážnou stavbu, která přiláká jak místní obyvatele, tak zájem turistů.

Zdroj: www.revolucni30.cz

Současný návrh projektu Revoluční 30 by měl zapadnout do dlouhodobé koncepční studie Hradební korzo. Tuto studii vytvořil, společně se svým ateliérem Aoc architekti, architekt a člen soutěžní poroty Revoluční 30 Ondřej Císler pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Cílem této studie je propojit soustavu ulic od Národní třídy přes náměstí Republiky po již zmíněnou Revoluční ulici, i zvýšit kvalitu a podstatně zlepšit podmínky pro cyklisty i chodce.

„Nyní jsme na začátku a je ještě velmi brzy cokoli předvídat. Představujeme návrh, který je v souladu s urbanistickým plánem města, nabídne společenské i kulturní příležitosti a bude vítaným místem jak místních obyvatel, tak turistů. Záměrem je najít s městem společnou cestu k jeho realizaci,“ říká k návrhu Libor Winkler, řídící partner investiční skupiny RSJ.

Zdroj: www.revolucni30.cz

Zdroj vizualizací: www.revolucni30.cz

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři