Konference Jak postavit funkční město spojí osobnosti, které formují tvář moderních měst

Na blížící se konferenci Jak postavit dobré město se setkají významné osobnosti z oblasti urbanismu, real estate, rozvoje měst, developmentu a investic, kteří představí aktuální výzvy a inovativní přístupy k městskému plánování. Přijďte 7. prosince do paláce České spořitelny zažít diskusi plnou odvážných myšlenek, které formují tvář moderních měst. 

Od developerů po zástupce měst:

Jana Mastíková (LOXIA): Své zkušenosti z developerských projektů v současné době využívá při přípravě nové čtvrti na Praze 8 Nový Rohan.

Ondřej Beneš (Skanska Residential): Jako představitel globální developerské společnosti Skanska přinese pohled na udržitelnost a ekologické aspekty městského plánování a představí nový projekt Modřanského cukrovaru.

Pavel Dobeš (Praha 3): Místní perspektivu na rozvoj představí v kontextu Nákladové Nádraží Žižkov – klimaticky neutrální čtvrti.

Filip Foglar (MGHMP): Představí strategické plány a vize metropole pro budoucí generace.

Jiří Hrnčíř (Dopravní podnikl hl. m. Prahy): Zaměří se na novinky v dopravní infrastruktuře a výstavbě linky D pražského metra.

Simon Johnson (Crestyl): Zástupce společnosti Crestyl představí úspěšné realizace projektů, které mají nesporný dopad na sociální integraci jejich obyvatel.

Martin Potůček (Národní rozvojová banka): Z pohledu NRB se podívá na ekonomické přínosy obnovy brownfieldů, ale také na konkrétní způsoby, jak jejich obnovu financovat.

Vojtěch Benedikt (IPR): V Institutu plánování a rozvoje se věnuje strategiím udržitelné mobility.

Klíčová témata:

Ekonomické přínosy subcenter a víceúčelových čtvrtí: Jak tato koncepce přispívá k finančnímu zdraví městských oblastí?

Město a investiční příležitosti: Jaká jsou očekávání investorů a jak města reagují na nové investiční příležitosti?

Novinky výstavby linky D pražského metra: Co můžeme očekávat ve fázi nové výstavby? Které lokality se budou dále rozvíjet?

Role polyfunkčních čtvrtí a subcenter – sociální integrace v městském prostoru: Jak polyfunkční čtvrti podporují společenskou soudržnost?

Příklady úspěšných realizací: Kde leží klíčové body úspěchu při výstavbě moderního města?

Nákladové nádraží Žižkov jako klimaticky neutrální čtvrť města: Jak můžeme využít brownfieldy k vytvoření udržitelných městských částí?

Umění obnovy brownfieldů: Jaký je potenciál opuštěných industriálních prostor?

Spolupráce měst a investorů: Jak mohou města a soukromý sektor kooperovat, aby dosáhli optimálních výsledků?

Vstupenky na konferenci si můžete zakoupit zde: https://www.remspace.cz/akce/jak_postavit_funkcni_mesto/program .

Také zástupci médií jsou srdečně zváni na tuto konferenci, která přinese zajímavou výměnu názorů a přínosnou diskusi o rozvoji naší metropole.

remspace

Zdroj titulního obrázku: IPR

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři