Když staví soused, bohatneš i ty!

Vyvolat změnu myšlení, vedoucí k rozvoji celé České republiky, je cílem inciativy „Rozvoj staveb pro republiku bohatší“, kterou nedávno veřejnosti představil Radim Passer, zakladatel společnosti Passerinvest Group. Iniciativa je založená na studiích společností Ernst & Young a Pricewaterhouse Coopers. Z nich je zřejmý rozsáhlý pozitivní přínos výstavby pro rozvoj ekonomiky, kvalitu života celé společnosti i státní rozpočet.

Konferenci „Když staví soused, bohatneš i ty“ v Nové budově Národního muzea uvedla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky: „Často mluvíme o odkazu našich předků, co vše vybudovali a za co jim vděčíme. Ovšem o jakém odkazu bude hovořit generace příští? Zatím nám ambice stavět nové a velkorysé projekty schází. Chceme-li tu pro naše děti a děti jejich dětí něco zanechat, musíme tento stín překročit a nebát se investovat do nové výstavby.“

Pro republiku bohatší

„Ve výstavbě jsme jako země nejzoufalejších ze všech zoufalých. Mezi politiky, médii a veřejností schází znalosti o přínosu stavebnictví. Spějeme k finanční neudržitelnosti, schází nám adekvátní stavební legislativa, rozumná normotvorba, dostupná pracovní síla i více slušných a kompetentních politiků. Dobrou zprávou je, že to můžeme změnit,“ říká R. Passer. A dodává, že Česko dosud nemá žádnou prorůstovou vizi a stejně tak se zapomíná, že hnacím motorem ekonomiky jsou samozřejmě i investice do výstavby. “Z každé koruny investované do výstavby doputuje do státního rozpočtu díky multiplikaci bezmála 76 %. Výstavba kancelářských budov vygeneruje 39 nových pracovních míst na každých 1 000 metrů čtverečních a až čtyřnásobek nájmu za kanceláře obohatí státní pokladnu,“ řekl Radim Passer.

Potřebujeme nový stavební zákon

Ze 190 zemí jsme v žebříčku obtížnosti získání stavebního povolení podle Světové banky spadli za posledních deset let ze 76 místa na 157 pozici. „Už si nemůžeme dovolit, aby současná legislativa paralyzovala stavebnictví a rozvoj naší země. Nový stavební zákon bude skutečně radikálním řezem stavební legislativou. Bylo nutné změnit více než 80 zákonů. Výsledkem by měl být jeden úřad s integrovanými dotčenými orgány. Stavby budou povolovány v jednom řízení jedním úřadem. U rozsáhlejších staveb bude investor už do jednoho roku od podání žádosti o stavební povolení vědět, zda může stavět nebo nikoliv. U menších staveb, třeba rodinných domů, bude platit třicetidenní lhůta,“ říká K. Dostálová.

Se schválením nového stavebního zákona by se podle ní nemělo otálet – z fondů EU byla na rozvojové projekty přislíbena největší finanční částka v historii České republiky. Získáme téměř bilion korun, programové období trvá ovšem jen sedm let, což je u nás běžná doba výstavby jednoho bytového domu. Urychlení schvalovacích procesů je proto více než nutné.

Multiplikační efekty

Když staví soused, bohatnete také aneb čím rychleji soused staví, tím rychleji bohatnete. Tak investice do nemovitostí fungují podle Davida Zlámala ze společnosti Ernst & Young: „Multiplikační efekt, ze kterého těží všichni sousedé, vzniká už když stavební firma začne nakupovat materiál a služby nutné k výstavbě. Vzniklé zisky putují do dalších investic a promítnou se i do mezd zaměstnanců, kteří dále investují a nakupují. Část těchto transakcí se nakonec přelije i do státního rozpočtu.“

Nejde ale jenom o peníze, nová výstavba pochopitelně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. „Díky novým kancelářským objektům mohou firmy omezit svou uhlíkovou stopu. Budovy stavěné podle nových standardů mají mnohonásobně nižší spotřebu energií než budovy starší, které svým provozem zatěžují životní prostředí. Nová administrativní lokalita přispívá k rozvoji městské infrastruktury i vybavenosti.  V sousedství přirozeně vznikají nové školky, školy, sportovní zázemí, relaxační parky a samozřejmě nové bydlení různých kategorií,“ zdůrazňuje Ondřej Ptáček ze společnosti Pricewaterhouse Coopers.

František Průša

Hlavní partneři

Partneři