Kdo v Česku dává planetě nejvíc zabrat? Nový žebříček ukazuje firmy s největší uhlíkovou stopou

Nejnovější výsledky unijní inventury emisních povolenek jasně ukazují, které firmy v České republice mají největší uhlíkovou stopu. Mezi vedoucími emitenty se objevují známá jména jako ČEZ, skupina miliardáře Pavla Tykače Sev.en a Třinecké železárny. I přes sliby o zlepšení zůstává situace kritická.

Každoročně se občané vyspělých zemí podílejí na produkci tun oxidu uhličitého, a to buď přímou produkcí nebo nepřímou účastí, například při letech či konzumaci potravin. Jedna tuna CO2 znamená značnou zátěž pro naši atmosféru. A právě firmy jako ČEZ, Sev.en a Třinecké železárny se podílejí na této zátěži významnou měrou. V Česku je produkce CO2 na úrovni běžných lidí menší, zároveň však zdejší ekonomika stojí velkou měrou na průmyslu a ve výrobě elektřiny a tepla hodně sází na fosilní zdroje. České firmy jsou v emisích CO2 hodně zdatné – a díky unijnímu registru emisních povolenek není těžké dohledat, o které firmy jde.

V novém žebříčku za loňský rok jednoznačně vedou uhelné elektrárny, vedené ČEZ a skupinou Sev.en Pavla Tykače. Většina podniků z první padesátky se zaměřuje na výrobu elektřiny a tepla, zbytek jsou velké průmyslové podniky, jako je Unipetrol, Třinecké železárny a další, které také patří mezi hlavní producenty emisí.

Ekologické hnutí Duha upozorňuje na alarmující úroveň emisí, které vypouštějí největší podniky. Jeho zástupci pro názornost spočítali, že tři největší emitenti vypouštějí do atmosféry srovnatelný objem skleníkových plynů jako všechna osobní auta v Česku. První místo v seznamu, elektrárna Počerady, při plném provozu spálí třicet vlaků uhlí denně a do atmosféry vypustí jednu tunu CO2 každých deset sekund. Jiří Koželouh z Hnutí Duha upozorňuje na nezbytnost rychlého přechodu na obnovitelné zdroje energie a úspory energie, aby se mohlo účinně bojovat proti změně klimatu.

Zástupci Tykačovy skupiny zdůrazňují, že velké uhelné elektrárny jsou největšími emitory CO2 z důvodu svého objemu výroby elektrické energie, která je nezbytná pro fungování země. Argumentují, že útlum uhelných elektráren je nevyhnutelný, ale tvrdí, že se snaží minimalizovat své emise a plánují přechod na uhlíkovou neutralitu.

ČEZ se již v minulosti snažil snížit své emise zavíráním uhelných bloků a plánuje kompletně fungovat bez fosilních emisí do roku 2040. Producenty emisí v EU tlačí k šetrnosti už dlouho systém emisních povolenek fungujících jako pokuty za každou vypuštěnou tunu. Společnosti také budou muset dodržet závazek Green Dealu s termínem v roce 2030.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři