Kasárna Karlín: Revitalizace zachovalého objektu přináší nové perspektivy pro Prahu

V posledních týdnech přitáhly pozornost historické Karlínské kasárny díky výměně pozemků mezi hlavním městem Prahou a státem. S ohledem na historický kontext a vize budoucnosti se plánuje jejich revitalizace, která by mohla proměnit tuto lokalitu v multifunkční centrum s významným přínosem pro město.

Bývalé vojenské kasárny v Karlíně jsou v současné době využívány jako kulturně-společenské centrum pod správou spolku Pražské centrum. Hlavní město Praha získalo tyto kasárny spolu s budovou v Hybernské ulici výměnou za 46 pozemků a 10 staveb v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Plány rekonstrukce kasáren zahrnují možnosti transformace do vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně-společenského centra a dokonce i bydlení pro studenty vysokých škol. Ambiciózní plány byly již schváleny radou hlavního města Prahy.

Náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček zdůraznil strategický význam lokality pro rozvoj Karlína a propojení s pražským centrem. Dalším klíčovým krokem k revitalizaci oblasti je obnova a zasklení sousedního Negrelliho viaduktu, na kterém se aktuálně připravuje testovací provoz.

Revitalizaci podpoří změna územního plánu, která umožní efektivní využití objektu. Pražská developerská společnost byla pověřena vypracováním analýzy využitelnosti Kasáren Karlín do konce září 2024, což umožní odpovědná rozhodnutí o budoucnosti této historické památky.

„Byl bych moc rád, kdyby se prostory v budoucnu využily také pro sdílené pracovní prostředí, například ve spolupráci s městem založenými institucemi, jako jsou Kreativní Praha nebo Integrační centrum Praha,“ sdělil náměstek primátora pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Rada hlavního města plánuje diskutovat o budoucnosti památkově chráněných kasáren u kulatého stolu se zástupci Národního památkového ústavu a odboru památkové péče na pražském magistrátu. Do diskuze budou zapojeni i zástupci městské části Praha 8 a současný provozovatel kasáren spolek Pražské centrum, který má objekt ve správě od roku 2017.

V současnosti probíhají diskuze o budoucím využití Kasáren Karlín, ale radní pro majetek, transparentnost a legislativu, Adam Zábranský, zdůrazňuje důležitost zachování společenské a kulturní funkce této památky. Plány na pronájem prostor naznačují, že po revitalizaci by část prostor byla pronajímána tržním subjektům, část by byla vyhrazena městem preferovaným aktivitám a zbývající prostory by sloužily rozvoji infrastruktury pro potřeby školství.

Zdroj úvodní fotografie: www.kasarnakarlin.cz

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři