Jak obstojí český realitní trh v porovnání se zahraničním, 2. část

Zeptali jsme se odborníků na to, jak obstojí český realitní trh v porovnání se zahraničím a jak se liší trendy a preference trhu u nás a mimo naše hranice? Jaká opatření by měla Česká republika přijmout pro podporu rozvoje developmentu a českého byznysu a zajištění příznivých podmínek pro vstup zahraničních investorů na trh? Které země jsou aktuálně rájem pro investory a kam byste své podnikání rádi rozšířili? Další zajímavé odpovědi se dozvíte již 22. 5. 2024 na 1. ročníku EUROPEAN REAL ESTATE SUMMIT: BUILDING THE FUTURE OF PROPERTY ve WorkLounge Prague, Na Příkopě 14, Panská 2, Praha 1.

1) Jak obstojí český realitní trh v porovnání se zahraničním?

Petr Palička, Penta Real Estate: Myslím, že z hlediska srovnání se zahraničím je český trh poměrně malý. A to nejen absolutně, ale i relativně – tedy při zohlednění velikosti a počtu obyvatel. Staví se málo, je málo transakcí. Stavby placené z veřejných peněz jsou zcela výjimečné. Výjimečné stavby (v mezinárodním měřítku) jsou zcela ojedinělé.

Fraser Watson, Savills: Český trh je ve srovnání s mnoha dalšími evropskými trhy malý. Jsou mnohem více zastoupeni domácí investoři než na jiných trzích a tvoří vysoké procento objemu transakcí – zejména v roce 2023.

2) Jak se liší trendy a preference trhu u nás a v zahraničí?

Petr Palička, Penta Real Estate: Uvažujeme-li zahraničí skutečně někde za hranicemi, a ne na druhé straně zeměkoule, tak myslím, že se trendy příliš neliší.

Fraser Watson, Savills: Nedochází k tolika přeměnám starších budov na rezidenční účely, což je něco, co vidíme v mnoha jiných evropských městech.

3) Jaká opatření by měla ČR přijmout pro podporu rozvoje developmentu?

Petr Palička, Penta Real Estate: Odpověď je zcela tradiční – zjednodušit a zpřesnit legislativu, především (ale ne jenom) stavební zákon včetně dodržování lhůt, zajistit rychlou vymahatelnost práva, skutečně digitalizovat státní správu včetně stavebního řízení.

Fraser Watson, Savills: Nechat trh co nejvíce neregulovaný složitou byrokracií. Udělat ho atraktivním z hlediska daní a jednoduchosti podnikání. Zajistit, aby byl právní stát přístupný a respektovaný natolik, aby investoři měli jistotu v bezpečnosti vlastnických práv. Otevřít systém povolování, aby bylo snazší získat stavební povolení.

4) Které země jsou aktuálně ráje pro investory a kam byste své podnikání rádi rozšířili?

Petr Palička, Penta Real Estate: My zvažujeme vstup na zahraniční trhy, a díváme se přitom především na takové trhy, kdy je přehledná legislativa, fungující státní a městská správa, vymahatelnost práva, vyvážené postavení kupující/prodávající a nájemce/pronajímatel atd. Samozřejmě, současně musí fungovat ekonomika takové země, a být tam určitá velikost trhu. Takové země jsou pak z našeho pohledu rájem, protože ostatní si odpracujeme.

Fraser Watson, Savills: Investoři se nehrnou masově do žádné konkrétní země, takže asi neexistuje žádný jednoznačný „ráj“. Možná, že Spojené království se posouvá před ostatní v otázce repricingu trhu, nákladů na dluh, likvidity a celkové atraktivity investic. Jsou o krok před mnoha dalšími zeměmi EU v jejich devalvaci a rychlejším přizpůsobování trhu.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři