Jak a kde chceme bydlet (a jak nakupujeme podle BC REALindexu)

Kvůli hospodářským problémům v posledních letech více než třetina lidí zrušila či odložila koupi nemovitosti, a to nejčastěji pod vlivem vyšších úrokových sazeb u hypoték a nárůstu cen energií. Většina navíc počítá s tím, že ceny nemovitostí nadále porostou.

I tyto výsledky přinesl nedávný průzkum společnosti Broker Consulting mezi 1010 respondenty z celé republiky. „Průzkum potvrzuje, že Češi mají nadále rádi vlastnické bydlení a nemají rádi inflaci. Vlastně to o sobě jako Češi víme, je ale dobré si to na číslech čas od času potvrdit,” říká k jeho výsledkům Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Firma Broker Consulting navíc vytvořila nový index, který sleduje, jak se v Česku s rezidencemi obchoduje.

Optimistické mládí

Obecně nepříliš příznivá ekonomická situace, kterou realitní trh odráží, výrazně ovlivňuje dnes spíše zdrženlivý pohled české populace na nákup rezidenční nemovitosti. Příznačné je, že těmi, kdo přes všechny svízele plánují jejich pořízení, jsou nejčastěji mladí lidé ve věku do 34 let, svobodní, s vysokoškolským vzděláním, v jejichž domácnosti čistý měsíční příjem převyšuje 60 000 Kč. Opačně spolu s věkem narůstá počet osob, které v následujících pěti letech své bydlení nehodlají řešit.

Klíčové jsou pro většinu účastníků ankety poměry na hypotečním trhu. Přibližně pětina lidí, která zamýšlí pořídit si či zrekonstruovat nemovitost, si v následujících dvou letech plánuje vzít hypotéku. Dvě třetiny Čechů ale zastávají názor, že jsou pro ně hypotéky momentálně nedostupné. A z těch, kteří si hypotéku přece jen hodlají sjednat, je o její dostupnosti přesvědčená pouze třetina.

„Během letoška se dá čekat jisté oživení hypotečního trhu s tím, jak úrokové sazby z nových hypoték začnou klesat a vyprchá již efekt poptávky z roku 2021, uspíšené tehdejším očekáváním dalšího růstu sazeb. V horizontu zhruba dvou let by se hypoteční sazby mohly ustálit na úrovni kolem 4 %,“ uvádí k financování koupě nemovitostí Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Populární investice

Jak již bylo řečeno, kvůli ekonomické situaci v posledních letech více než třetina lidí zrušila či odložila plán na koupi vlastní nemovitosti. Učinili tak nejvíce lidé ve věku 35 až 44 let. Přesto šest z deseti účastníků průzkumu uvedlo, že investice do nemovitosti považují za výhodné i za současné situace – nejčastěji to byli lidé s čistým měsíčním příjmem nad 40 000. Celkově ovšem jen 10 % populace má nějakou zkušenost s investicí do realitního fondu. Obecně je povědomí o jejich fungování slabé a nezřídka i mylné, tak např. 35 % lidí se domnívá, že se jedná nákup nových nemovitostí a jejich následný prodej za vyšší cenu.

Česká rezidenční idylka

Respondenti stran bydlení podle citovaného průzkumu preferují vlastní rodinný dům, zejména kvůli soukromí, svobodě, klidu a prostoru pro život. Vedle toho by nejčastěji chtěli bydlet ve městech do 30 000 obyvatel (47 %). Na vesnici by pak chtěla žít pětina populace a ve větších městech zhruba třetina (32 %). Jako hlavní důvody, které pro preferenci menších sídel byly uváděny, jsou blízkost přírody, klid a čistota vzduchu. Dostupnost občanské vybavenosti a služeb se zařadily až na druhé místo a jsou důležitější pro ty, kteří preferují život ve větších městech. V souladu s dalšími zjištěními citovaného průzkumu jen celkem 8 % respondentů by si dům či byt chtěli pronajímat.

„Konzervativní Češi by evidentně nejradši bydleli v rodinných domcích v idylických malých městech. Jenže pak je pracovní příležitosti, poznané obtíže a především kvalitnější zajištění zdravotní péče dostávají do bytů ve velkých městech,“ komentuje to Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE.

Nový index

Spolu s výsledky průzkumu zástupci společnosti Broker Consulting představili odborné veřejnosti koncept nového indexu, který uživatelům pomůže s mapováním aktuální situace na rezidenčním trhu. BC REALindex bude sledovat rozdíly mezi realizační cenou transakce a prvotně nabízenou, tedy nabídkovou cenou, a vyhodnocuje tyto údaje pro byty a domy až na úroveň krajů. Podle naměřených hodnot za 4. čtvrtletí minulého roku činil v průměru Broker Consulting REALIndex – 8 %. Hodnota indexu dosáhla u bytů – 9 % a v případě rodinných domů – 10 %. Přitom největší diference mezi cenou nabídkovou a poté reálně sjednanou vykazoval Středočeský kraj (- 12 %). Naproti tomu nejmenší byly v Karlovarském kraji (- 7 %), když na této úrovni se hodnota BC REALindexu pohybovala i v Praze. V letošním roce se rozdíl mezi představami prodávajících a skutečných realizačních cen ještě prohloubil – za únor index vykazuje hodnoty – 10 % a v lednu – 9 %.

„Index potvrzuje trend, který vidíme na trhu s nemovitostmi v posledních měsících. Kupující má navrch nad nabízejícím. Inzerované ceny bývají někdy výrazně vyšší, než za kolik se nakonec podaří byt či dům prodat,“ vysvětluje Kristýna Viktora z Broker Consulting. 

Petr Bým

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři