Investičnímu trhu dominuje domácí kapitál

Nejaktivnějšími investory na českém realitním trhu byli ve druhém čtvrtletí letošního roku opět domácí společnosti s podílem 70,5 %. V prvním pololetí na českém trhu dominovali středoevropští investoři, na které připadlo 81,1 % objemu všech investic. Podobně jako v prvním čtvrtletí, kdy trh zaznamenal významné investice z Polska, to v dalším kvartálu byly investice z Maďarska, které nejsou na českém trhu zdaleka běžné.

Během druhého čtvrtletí roku 2022 přesáhly investice do českých komerčních nemovitostí částku 290 mil. eur. Pololetní objem investic tak dosáhl objemu 1,22 ml. eur. Po silném prvním čtvrtletí, kdy bylo proinvestováno 900 mil. eur, je na trhu patrné značné oslabení aktivity.

Průmyslové, maloobchodní a kancelářské nemovitosti přilákaly téměř identické objemy investic: 89,6 milionů, 88,4 milionů a 87,6 milionů eur. Za první pololetí byl nejsilnější maloobchodní segment, kam směřovalo 28 % všech investic, zatímco kancelářské a multifunkční nemovitosti měly shodně čtvrtinový podíl.

Výnosy zůstaly ve druhém čtvrtletí stabilní napříč segmenty, avšak v následujících měsících analýza poradenské společnosti Knight Frank predikuje jejich postupný nárůst. „Financování nemovitostí úvěrem v korunách je v současné době velmi nevýhodné, schůdnější variantou je financování v eurech. V takovém případě je potřeba mít zajištěn příjem z pronájmu v eurech. Z toho důvodu se prodávající snaží u nemovitostí s výnosem v českých korunách upravit stávající nájemní smlouvy na platby v eurech,“ komentuje aktuální situaci na trhu komerčních nemovitostí Zdenka Klapalová, ředitelka společnosti Knight Frank.

Rekordní maloobchod

Největší investiční transakcí druhého čtvrtletí byla koupě maloobchodního portfolia patřící britskému řetězci Tesco maďarskou firmou Adventum za částku, odhadovanou na více než 60 mil. eur. Na trhu byl jinak velkých transakcí nedostatek. Kromě výše uvedené byly největší transakce tři transakce nad částku 20 milionů eur: koupě kancelářské budovy Red Court firmou BlackBird Real Estate (zhruba 28 milionů eur), akvizice hal firmy Loxxes v Nové Hospodě firmou CTP Invest (23 mil. eur) a prodej Grandhotelu Nabokov v Mariánských Lázních firmě Česká hotelová (23 mil. eur).

„O prémiové nemovitosti mají investoři stále značný zájem a týká se to všech segmentů. Současně již ale registrujeme úbytek zájmu o nemovitosti, které negenerují výnos, nemají dostatečný rozvojový potenciál a jsou umístěné v druhořadých lokalitách. To i přes to, že likvidita je na trhu vysoká a pro investory není snadné nalézt vhodnou perspektivní alokaci,“ říká Z. Klapalová. Podle ní mnozí investoři očekávají s ohledem na aktuální tržní situaci korekci cenové hladiny s výjimkou prémiových nemovitostí. Prodávající však zatím nejsou připraveni na tento trend reagovat. To samozřejmě celý proces prodeje nemovitosti prodlužuje. „Nucené výprodeje se na trhu zatím neobjevují.“, říká Z. Klapalová a dodává: „Pro fondy ze západní Evropy je velmi důležitý aspekt ESG a z něho vyplývající nutnost adekvátní zelené certifikace. Pro zajištění bankovního financování hrají klíčovou roli celková zodpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti a energetická úspornost budovy“.

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři