Globálním realitním investicím dominuje privátní kapitál

Poprvé v historii předstihli privátní investoři v zájmu o komerční nemovitosti institucionální kupce. Loni totiž celosvětově získali komerční nemovitostní aktiva v hodnotě 455 miliard dolarů, což představuje rekordních 41 % z jejich celkového objemu.

Institucionální investoři loni po celém světě v realitách proinvestovali celkem 440 miliard dolarů, což je o 28 % méně než v roce 2021, ale o 2 % více než desetiletý průměr. Pro srovnání: zatímco privátní investice poklesly o 8 % oproti historicky nejvyšší hodnotě 493 miliard dolarů v roce 2021, rok 2022 pro ně byl stále druhým nejsilnějším rokem v historii a nacházel se 62 % nad desetiletým průměrem.

Globální objem realitních investic

(2022)

Největší zájem privátní kapitál projevil o rezidenční nemovitosti včetně nájemního sektoru, následovaly kanceláře a po nich průmyslové a skladové nemovitosti. Alex James ze společnosti Knight Frank k tomu uvádí: „Privátní investoři využívají probíhajícího přecenění aktiv a silnější měnové pozice, což jim dává konkurenční výhodu proti velkým institucím, které jsou citlivější na dluhové financování a často mají kratší investiční horizont. Rezidenční nemovitosti jsou pro velmi bonitní jedince spíš počátečním krokem do realitních investic, ovšem větší část privátního kapitálu se vzhledem k atraktivním cenám a stabilním výnosům zaměřuje na komerční nemovitosti, především na dobře umístěné nemovitosti s dlouhodobými nájemními vztahy.

Globální privátní investice do realit podle sektorů

(2022)

Hlavními destinacemi pro „realitní“ privátní kapitál byly v loňském roce USA, Velká Británie, Německo, Kanada a Francie. Meziroční nárůst objemu investic však zaznamenaly pouze Velká Británie (+1 %) a Francie (+21 %). Přitom investice pocházely především z USA, Kanady, Francie, Německa a Velké Británie. Očekává se, že hlavním cílem privátního kapitálu budou v tomto roce opět Spojené státy, následované Velkou Británií, Německem, Japonskem a Nizozemskem. Z desítky nejoblíbenějších cílových zemí realitních investic vůbec se nachází sedm v Evropě, když zejména soukromí investoři preferují tento kontinent.

TOP-TEN destinací pro realitní privátní investice  

(2022)

Češi preferují trofejní nemovitosti

Investice fondů u nás překonávají soukromý kapitál ve svém objemu (74 % vs. 24 %), nikoliv však v počtu. Ukazuje se, že institucionální investoři jsou schopni realizovat jednorázově vyšší investice, jsou však spíše konzervativní a více se orientují podle odborných hodnocení, přitom jejich rozhodování je řízeno aktuální tržní situací a rovněž horizontem investice. Zvažují rizika a také očekávanou „výstupní hodnotu“ nemovitosti. Soukromý kapitál je zase schopen flexibilněji reagovat na atraktivní investiční příležitosti s přidanou hodnotou nebo na nemovitosti trofejního charakteru.

„Čeští privátní investoři nakupuji více intuitivně, především ale mají zájem o dlouhodobou alokaci volného kapitálu. Mnohdy se jedná o úspěšné byznysmeny a majitele výrobních podniků, kteří investují část svých zisků do nemovitostí. Jsou přesvědčeni, že reality budou v dlouhodobém měřítku spolehlivým uchovatelem hodnoty ve srovnání s rizikovějšími aktivy. Privátní sektor má často více individuální kritéria rozhodování nežli fondy. Není ovšem výjimkou, že se oba typy investorů potkají na jedné transakci. Doménou privátních investorů jsou trofejní nemovitosti často výjimečné historické, umělecké a architektonické hodnoty,“ přibližuje specifika privátního investování v segmentu realit  Zdenka Klapalová ze společnosti Knight Frank.

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři