Fenomén NIMBY: Proč lidé brání výstavbě ve svém okolí a jak to ovlivní veřejné stavby?

Každá nová výstavba, ať už jde o developerský projekt, stavbu infrastruktury, nebo třeba novou školu, vyžaduje zjišťování postojů obyvatel dotčené oblasti. Ačkoliv jsou názory místních obyvatel důležité, nekonstruktivní odpor může zabrzdit i velmi potřebné stavby na desítky let. Tento jev je známý jako fenomén NIMBY (Not In My Backyard), tedy „ne na mém dvorku“.

Výraz NIMBY se objevil poprvé nejspíše v polovině 70. let 20. století v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny ve městě Seabrook v americkém státě New Hampshire. Fenomén NIMBY se však netýká jen jaderných elektráren, dálnic nebo skládek, ale také továren, kancelářských budov a dokonce i bytových projektů.

Podle dat Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) odmítá výstavbu kanceláří ve svém sousedství až 80 % Pražanů, u továren je tento odpor ještě vyšší. Ačkoli nejméně by lidem vadily služby pro seniory nebo sportoviště a parkoviště, v případě nového bydlení se obyvatelé dělí na dva vyrovnané tábory.

Ředitel IPR Ondřej Boháč upozornil, že fenomén NIMBY způsobuje zpoždění některých projektů, či dokonce jejich úplné zastavení. „V některých případech dokonce může jít o velmi potřebné stavby, jako je nová škola v oblasti, kde je jich nedostatek,“ říká Ondřej Boháč.

NIMBY nemá pouze negativní dopady. Mnoho místních obyvatel často kritizuje nejen samotný projekt, ale i nedostatečnou komunikaci ze strany města nebo developerů. Praha proto zkouší představovat plány výstavby pomocí zmenšených modelů na veřejně dostupných místech a IPR pořádá akce na podporu pozitivně smýšlejícího proudu YIMBY (Yes, In My Backyard).

Architekt a urbanista Petr Hlaváček vysvětlil, že NIMBY a YIMBY jsou jako sourozenci, kteří mají opačné názory na ochranu minulosti a budoucí prosperitu. „Lidé rádi žijí ve světě, který dobře znají a který se nemění, ale ve světle postupující urbanizace je takový postoj neudržitelný,“ říká P.  Hlaváček. Zastánci YIMBY si uvědomují, že stavební rozvoj v územích, která jsou pro to vhodná, může zlepšit kvalitu života ve městě pro všechny, jak pro starousedlíky, tak pro nově příchozí.

Podle obchodního ředitele developerské skupiny Crestyl Viktora Peška je klíčová včasná komunikace. „Sousedé mají právo vědět, co se v jejich okolí děje a staví, aby se nepřekračovaly nějaké hranice – ať už jsou nastaveny jakkoliv,“ říká V. Pešek. Přesto se podle něj čas od času objeví lidé, kteří odmítají jakoukoliv výstavbu, což vede k fenoménu NIMBY.

S jakoukoliv výstavbou ve svém sousedství má problém třetina Pražanů, zatímco čtvrtině obyvatel nové projekty nevadí. Stavební řízení často zdržují četná odvolání, která komplikují realizaci i těch nejdůležitějších veřejně prospěšných staveb.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři