Evropa: výroba akceleruje logistiku

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Savills se Evropa do konce roku 2022 v důsledku růstu výrobního sektoru dočká poptávky po dalších 11,6 milionech metrů čtverečních skladových prostor. Zájem o logistické kapacity podporuje politika „přibližování“.

Realizovaná poptávka ze strany evropského výrobního sektoru se v posledních letech výrazně zvýšila, a to ze 2 mil. metrů čtverečních v roce 2012 na 4 milion v roce 2019. Přestože se očekává, že v roce 2020 bude poptávka o něco nižší, předpokládá se, že v roce 2021 opět překročí hranici 4 milionů metrů čtverečních a poté bude nadále růst.

Poptávka výroby po skladech

Na evropský výrobní sektor připadá stejný podíl z celkové realizované poptávky po logistických prostorách jako ve Velké Británii, a to 14 %. Míra realizované poptávky se přitom  v jednotlivých zemích liší – s vyšším podílem ve střední a východní Evropě, a to v rozmezí od 14 % v Polsku až po 35 % v České republice.

Chris LaRue z oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí Savills ČR a SR, k tomu dodává: „V tomto ohledu Česká republika nadále těží z vysoké koncentrace dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména podíváme-li se na čistou poptávku.“ Podle něj v posledních pěti letech bylo u nás v průměru 50 % z celkové plochy průmyslových a skladových prostor, které si pronajaly výrobní společnosti, zabráno nájemci napojenými na automobilový průmysl.

Politika „přibližování“

Zájem o „industriál“ nyní akceleruje snaha výrobních společnosti přiblížit všechny fáze výroby – pandemie ukázala, že její transkontinentální rozložení výrazně zvyšuje možnost narušení dodavatelských řetězců. Je proto pravděpodobné, že evropská výroba poroste, což zase vytvoří dominový efekt pro poptávku po skladech.

Podle červencového průzkumu Institutu pro řízení dodávek (ISM) 20 % evropských firem plánuje nebo již začalo přesouvat nebo přibližovat (reshore nebo nearshore) části své výroby. To pravděpodobně vyvolá deficit dostupných logistických prostor, a to tím spíše, že developeři jsou dnes méně ochotní podstupovat riziko a spekulativní výstavba se bude v letech 2020 – 2021 pravděpodobně snižovat.

Evropská logistika – nedostatek volných ploch

Podle analytiků společnosti Savills jsou země, které v tomto ohledu nabízejí největší potenciál, soustředěny ve střední a východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákladům a přímému silničnímu a železničnímu spojení s hlavními západoevropskými spotřebitelskými trhy. „ Česká republika je 5. nejatraktivnější evropskou zemí pro nearshoring, podporovaná vynikající infrastrukturou, příznivými vstupními náklady a zavedenou výrobní ekonomikou pro vývoz. Vzhledem k nízké úrovni automatizace ve výrobních provozech však bude důležitou roli hrát také dostupnost pracovní síly,“ říká Lenka Pechová z oddělení průzkumu trh v Savills.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři