Developeři preferují ekologické materiály

Environmentální udržitelnost projektů se stává důležitým tématem rostoucího počtu českých developerů. Jak vyplývá z průzkumu, který pro společnost Wavin provedla agentura Strateggo, již 62 % z nich využívá při výstavbě materiály s nízkým dopadem na životní prostředí, více než polovina uvažuje o hospodárném využití dešťové vody a 41 % se snaží využívat obnovitelné zdroje energie.

"Výsledky průzkumu pro nás představují příjemné zjištění v podobě vysokého důrazu na využití systémů a materiálů odpovídající vyšším nárokům na udržitelnost. Je vidět, že stavební trh si je stále více vědom nutnosti co nejrychlejší implementace nových trendů šetrného stavebnictví,“ říká David Penc ze společnosti Wavin, která je producentem plastových potrubních systémů. Tento trend potvrzuje i Česká rada pro šetrné budovy, která uvádí, že Česká republika je v rámci středoevropského regionu v této oblasti na špičce. Přestože developeři si dopady stavebnictví na životní prostředí uvědomují a investují do kvalitních a udržitelných řešení, samotní investoři zatím stále sází na nižší náklady. "Téma udržitelnosti staveb a péče o životní prostředí bohužel stále není pro většinu kupujících prioritou. Klienti se dlouhodobě zajímají spíše o energetickou náročnost budovy,“ vysvětluje Tomáš Pardubický ze společnosti FINEP.

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina developerů se z hlediska environmentální udržitelnosti projektů nejvíce zaměřuje na používání materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí, hospodaření s dešťovou vodou a využití obnovitelných zdrojů energie. Menší pozornost věnují snižování množství odpadu (35 %) a používání recyklovaných stavebních materiálů (21 %).

Hluk není jen o oknech

Průzkum se dále věnoval také řešením omezování hluku v budovách. Vyplynulo z něj, že ke snížení akustického smogu, který je tvořen také dopravními prostředky, pohybem na ulici či venkovními pracemi, nejčastěji developeři používají protihluková okna (87 %). Osm developerů z deseti pak v projektech instaluje podlahovou akustickou izolaci a necelá třetina i akustické panely do stěn. Rostoucí důraz pak developeři kladou i na systémy tiché vnitřní kanalizace, a to zejména v projektech bytových domů, hotelů či nemocnic. "Téměř 40% podíl odhlučněné kanalizace v nových developerských projektech ukazuje na tendenci přibližování se ke standardům okolních trhů. Například v Německu se v posledních letech diskutuje otázka úplného odklonu od standardní kanalizace ve prospěch odhlučněných systémů,“ říká D. Penc.

Zelené kanceláře

Akustický útlum a prostup rušivých zvuků do interiéru můžou ovlivnit také systémy zelených střech. Ty se primárně využívají z důvodu eliminace tepelného smogu a možnosti hospodárně nakládat se srážkovými vodami. Střecha pokrytá vegetací totiž dokáže absorbovat 40 - 99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. To je mnohem ekologičtější varianta, než když dešťová voda ze střechy jednoduše odteče do kanalizace. "Zelené střechy se u nás častěji uplatňují v případě kancelářských budov. U logistických center je totiž velký tlak na cenu a náklad na zelené střechy by tvořil jejich poměrně výrazný nárůst. Sklady a haly však zabírají obrovské plochy pozemků a bylo by podle mého vhodné, aby u nich využívání zelených střech vzrostlo,“ říká Petr Palička ze společnosti Penta Real Estate.

S BIM k ekologičtější výstavbě

Nástrojem pro ekonomičtější i ekologičtější stavebnictví je také projektování založené na modelech BIM, které pomáhá do nejmenších podrobností vizualizovat stavební projekt. Díky tomu lze pak i snáze odhadnout, kolik bude potřeba konkrétního materiálu. Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina developerů dnes v BIM vytváří maximálně čtvrtinu projektových podkladů. Naopak třetina developerů takto připravuje již více než polovinu dokumentace a 12 % zpracovává v BIM takřka všechny podklady. "Hlavní výhodou BIM je jednoznačně zefektivnění přípravy a výstavby. Věříme, že ušetřený čas díky vyšší přehlednosti dokumentace, budeme moci využít při plánování našich projektů, výběru a vzorkování lepších standardů. Samozřejmě je podstatná i lepší koordinace jednotlivých profesí, která může snížit případné vícenáklady a usnadnit následný provoz nemovitosti,“ říká František Šudřich ze společnosti Trikaya.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři