Dan Jiránek, primátor Kladna: průmyslové brownfieldy jsou hrozbou i šancí

Kladenský primátor Dan Jiránek vidí problematiku nevyužívaných průmyslových staveb hlavně očima komunálního politika – tedy velmi střízlivě. Konverze takových objektů na Kladensku totiž dnes představuje především nutnost zbavit je ekologických zátěží, což je záležitost dlouhodobá a finančně náročná. A další náklady si vyžádá jejich napojení na dopravní síť, protože bez toho se nové funkce pro průmyslové dědictví Kladenska budou hledat velmi obtížně.

Industriální brownfieldy jsou u vás na Kladensku určitě velkým tématem?!

Spíše problémem. A opravdu velkým. Tím více, že brownfieldů jako takových máme opravdu hodně a různorodých. Je to tedy vlastně více problémů. Co se samotného industriálu týká, jsou to dvě skupiny – dědictví po hutích a po důlní činnosti. To druhé představují hlavně haldy. Tady nemá cenu mluvit o nějaké konverzi, jde o to, v jakém stavu tyto lokality vrátit zpět přírodě. Existují snahy vrátit je do původní podoby, ale trochu paradoxně přírodovědci stojí o to, aby taková rekultivace byla rozsahem co nejmenší. Na těch haldách se totiž objevila naprosto unikátní přírodní společenství.

No tak přinejmenším problém hald máte vyřešen!

Samozřejmě, my se ale snažíme hlavně o změny systémové. Odrazem našeho zájmu o tuto problematiku bylo například volání po zvýšení poplatků za využívání zemědělské půdy. Jejich téměř nulová úroveň samozřejmě investory k využívání „hnědých“ lokalit nijak nemotivovala. Ke změně došlo, ale bohužel je to nyní obráceně. Přestřelilo se to opačným směrem. V některých lokalitách se poplatky zvýšily až 60 x, tam už se tedy prakticky nedá stavět. My jsme ovšem měli na mysli zvýšení maximálně desetinásobné. Takže začínáme nanovo.

Kladenský primátor Dan Jiránek bude jedním z přednášejících na konferenci Křižovatky architektury, která se letos koná s podtitulem „Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou“. Konference proběhne 25. září 2012 v prostorách divadla La Fabrika v Praze. K diskusi budou přizváni zástupci komunální sféry, státní správy, akademické obce, vedle toho také představitelé architektury, urbanismu a developmentu. Program konference najdete na webové adrese www.krizovatky­architektury.cz.

Hlavní partneři

Partneři