Colliers – Predikce 2024: Rozvoj, výzvy a příležitosti ve střední a východní Evropě

Colliers, přední společnost poskytující profesionální služby v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, vydala své předpovědi pro region střední a východní Evropy na rok 2024. Očekává se zvýšení tempa růstu HDP, a tedy zvýšení aktivity na komerčním trhu. Jaké jsou další klíčové body a trendy z predikcí Colliers?

1. Ekonomika: Trojnásobný nárůst HDP
Colliers předpovídá příznivou ekonomickou dynamiku regionu CEE vyjádřenou výrazným zvýšením tempa růstu HDP v regionu střední a východní Evropy na přibližně 2,5 % v roce 2024, což je téměř trojnásobek loňských hodnot. Tento pozitivní trend podporují zlepšující se vnější situace, klesající inflace a úrokové sazby a silný příliv kapitálu pro investice.

2. Geopolitika: Rovnováha v čase změn
Ruská invaze na Ukrajinu a změny vztahů mezi Čínou a západními zeměmi vyvolávají obavy. Nicméně, díky geografické poloze střední a východní Evropy získává tento region na významu, což může přinést dlouhodobé výhody. Důležité jsou pro geopolitickou rovnováhu také volby, a to nejen v regionu CEE, ale také ve velkých ekonomikách, jaké jsou USA, Indie a Velká Británie.

3. Kapitálové toky: Atraktivita pro reshoring a nearshoring
Region zůstává atraktivní pro západní ekonomiky díky rozdílu v produktivitě a nákladech na pracovní sílu. Colliers očekává, že výrazný nárůst kapitálových výdajů v regionu bude pokračovat, což přinese příznivé střednědobé vyhlídky.

4. Maloobchodní prodej: Expanze a růst
Pokles inflace a příznivé ekonomické vyhlídky budou jistě důležitým faktorem pro developery a investory do maloobchodního prodeje. Developeři i investoři se snaží získat přehled o oblastech nebo městech v zemích CEE, která ještě mohou pojmout nové projekty. Maloobchodní parky zůstávají klíčovým segmentem pro růst trhu s komerčními nemovitostmi ve střední a východní Evropě.

5. Investice: Bájné snížení úrokových sazeb
Colliers snížení úrokových sazeb v následujících letech neočekává. S poklesem cen nemovitostí v posledním roce a půl mnoho investorů čeká na ještě vhodnější příležitosti k nákupu. Prodávající se zase snaží svá aktiva raději podržet. Nižší úrokové sazby v eurozóně a v USA by však mohly vést k aktivitě ve druhé polovině roku.

6. Kanceláře: Nižší výstavba a oživení trhu
Očekává se prudké zpomalení dodávek nových kanceláří v roce 2024, což by mohlo pomoci absorbovat volné prostory a přinést oživení trhu. Prozatím se stále jedná o trh, který je do značné míry řízen nájemci, neboť míra neobsazenosti zůstává v hlavních městech zemí CEE-6 s výjimkou Prahy dvouciferná. Moderní kanceláře splňující standardy ESG budou klíčové.

7. Průmyslové nemovitosti: Stabilizace nájemného
Odborníci očekávají stabilizaci nebo pomalejší růst nájemného v průmyslových nemovitostech, protože stavební náklady postupně normalizují a neobsazenost je na vzestupu.

8. ESG: Ekologičnost jako klíčový faktor
Kvalita budov je stále důležitější pro nájemce, pronajímatele a investory. Rozdíl mezi zastaralými a efektivními budovami je stále větší, ať už jde o výši nájemného, atraktivitu pro nájemce nebo míru obsazenosti. Modernizace starších budov a změny v oblasti ESG však přicházejí v době vysokých úrokových sazeb.

9. Nástup umělé inteligence: Praktické využívání technologií
Vstupujeme do fáze praktického využívání umělé inteligence. Inovace jako multimodální AI, které by mohlo výrazně zvýšit produktivitu, se stávají realitou. Současně dozrávají chytrá kancelářská řešení, která zlepšují vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. To vše by mělo podpořit hybridní režim práce a jeho vliv na kancelářský trh – nejen ve střední a východní Evropě, ale po celém světě.

10. Bydlení: Rozmanité výzvy a příběhy
Rezidenční nemovitosti jsou pravděpodobně nejrozmanitější segment v regionu CEE, přičemž cenová dostupnost nových bytů se může pohybovat od poměrně slušné ve městech, jako je Bukurešť a Sofie, až po cenovou bublinu v Praze a Bratislavě. I přes snížení úrokových sazeb nelze očekávat rychlé zlepšení situace.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři