Česko mezi korunou a eurem

Po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla se znovu a intenzivněji otevírá debata o přijetí eura. Česká společnost však nemá jednotný názor. Co by přijetí či odmítnutí znamenalo pro českou ekonomiku či politiku?

Premiér Petr Fiala uvedl, že vláda v tomto volebním období přijetí eura nenaplánovala. Česká republika prý v současnosti neplní potřebná kritéria. Marian Jurečka však oponoval, že některá z tzv. maastrichtských kritérií splní Česko již v tomto roce. Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři tzv. maastrichtská kritéria. Míra inflace nesmí překročit o víc než 1,5% bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen, úroková míra pak nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací.

Další kritérium stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na 3 % hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 % HDP. Poslední kritérium vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II. Podle M. Jurečky Česko první tři základní kritéria letos nejspíš splní a následně by mohlo vstoupit do mechanismu ERM II. Česká společnost se však na přijetí eura neshodne. Jaké jsou nejčastější argumenty pro a proti?

Argumenty pro přijetí eura:

Přijetí eura by bylo naplněním původního závazku, který Česká republika přislíbila při vstupu do Evropské unie v roce 2004. Česko by posílilo pozici v politických procesech EU a podpořilo solidaritu s integračními snahami Unie. Mnozí navíc poukazují na symbolický význam sjednoceného Západu a zjevný příklad toho, že Česko je plnohodnotným členem Evropské unie.

Přijetí eura by Česku mohlo umožnit aktivnější účast v rozhodování EU, poněvadž členové eurozóny mají větší vliv na formování evropské měnové politiky. Navíc by mohlo přinést úsporu nákladů spojených s měnovými směnami a zajištěním proti kurzovým výkyvům, což by prospělo firemnímu sektoru.

Argumenty proti přijetí eura:

Kritici zdůrazňují, že přijetím eura by Česko ztratilo kontrolu nad vlastní měnovou politikou, což může být problematické v situacích, kdy potřebuje přizpůsobit úrokové míry vlastní ekonomické situaci. Někteří ekonomové také tvrdí, že nedostatek přesvědčivých důkazů o prospěšnosti eura v podobných ekonomikách může představovat riziko pro Českou republiku.

Opozice k přijetí eura zdůrazňuje možné jednorázové náklady spojené se změnou měny, které by mohly dosáhnout vysokých částek. Kritici varují před možnými riziky spojenými s účastí v krytí dluhů zemí v eurozóně, a to i přes aktuálně stabilnější politiku jižního křídla eurozóny.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři