Česká logistika v roce 2017

Průměrná míra neobsazenosti klesla pod 4 %, která jsou vnímána jako dolní hranice rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Trh se v současnosti potýká s nedostatkem pracovních sil a volných pozemků. Industriální a skladové nemovitosti přesto i nadále přitahují pozornost zahraničních i českých realitních investorů.

„Český trh logistických nemovitostí se mílovými kroky blíží k hranici 7 milionů metrů čtverečních. Na konci třetího kvartálu tohoto roku bylo v ČR celkem 6,71 mil metrů moderních industriálních a skladových ploch a v závěru ruku by mělo být na trh dodáno dalších cca 150 000 metrů čtverečních. Výstavbu podněcuje setrvalá poptávka potenciálních nájemců, která dlouhodobě a výrazně převyšuje existující nabídku,“ říká Jakub Holec ze společnosti 108 Agency. Podle něj jsou také některé lokality plně obsazené a tak vzniká i tlak na výši nájemného.

Směr severozápad!

Developeři reagují na trvale vysokou poptávku výstavbou nových areálů. Na konci září roku 2017 bylo ve výstavbě 708 000 m2 nových skladových prostor, přičemž narůstá podíl spekulativní výstavby. Stavební aktivita se soustředila především do severozápadních Čech. Za „logistickým“ rozvojem tohoto regionu stojí několik faktorů: zlepšení dopravní infrastruktury (dokončení D8 v prosinci 2016), přesun řady logistických služeb, e-commerce skladů a výrobních provozů (zejména automobilových průmysl) z Německa za české hranice a relativní dostupnost stavebních pozemků.

Průměrná míra neobsazenosti klesla na konci třetího čtvrtletí klesla na úroveň 3,7 %, což dokládá jednoznačný převis poptávky nad nabídkou. Hrubá realizovaná poptávkapřekročí podle odhadu 108 AGENCY hranici 1 mil m2. Nájemné skladových prostor třídy A se pohybuje v Praze na úrovni 3,60 – 5,00 eur/m2/měsíc. V Brně se pak nájemné pohybuje v rozmezí 4,00 – 4,70 eur/m2/měsíc.

!Česká logistika se také stále více do dostává hledáčku realitních investorů. Zatímco v roce 2015 se výnosy těchto nemovitostí pohybovaly okolo 9 %. Dnes jsou na 7,5 % a předpokládám, že se v příštím roce ještě sníží,“ říká Jan Hospodář ze 108 InvestmentAdvisory.

Rozvoj městské logistiky

Podle nové zprávy Urban Logistics společnosti Cushman & Wakefield si exponenciální růst sektoru e-commerce a následná potřeba zajištění posledního úseku doručení ve městech vyžádají v několika následujících letech obrovský nárůst městských logistických prostor.

Cushman & Wakefield ve spolupráci s P3 Logistic Parks vyvinul tzv. „model městských prostor“ pro kvantifikaci požadavků na městské logistické prostory na největších evropských e-commerce trzích. Vychází ze současných i budoucích objemů internetových prodejů. Tento nový subsektor vznikl díky potřebě uspokojit rychlý nárůst v oblasti doručování zásilek. Podle zmíněného modelu se do roku 2021 objem zásilek v Evropě zvýší o dalších 69 %.

„Stále více Čechů nakupuje na internetu, proto je zcela nezbytné, aby velká města zvládala rostoucí počet zásilek. V budoucnu bude pro internetové maloobchodníky a společnosti zabývající se přepravou zásilek zcela zásadní využívání městských logistických prostor. Jen tak dokážou uspokojit rostoucí požadavky zákazníků na rychlost a spolehlivost dodávek,“ říká Ferdinand Hlobilze společnosti Cushman & Wakefield a dodává: „Internetové nakupování se v posledních letech rozmohlo také v oblasti potravin. Dříve šlo spíše o ojedinělou praxi velkých značek jako Tesco, dnes však stále více lidí tyto služby využívá. V tuzemsku se dá hovořit o silném konkurenčním prostředí hráčů, jakými jsou Rohlík či Košík. Podle společnosti GfK jsou prodeje potravin přes internet v Česku třetí nejvyšší v Evropě, lze tedy předpokládat, že pro tento segment bude otázka městské logistiky obzvláště významná.“

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři