CEE: realitní investice loni rostly, ale …

Navzdory narušení celé globální ekonomiky pandemií byly celkové objemy investic do komečních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy za rok 2021 v celkové výši 11,07 miliardy eur meziročně vyšší o 6 %, ale současně o 20 % nižší než v roce 2019. Společnost Colliers původně odhadovala, že celoroční objemy pro rok 2022 by mohly dosáhnout více než 12,0 miliard eur, nicméně válka na Ukrajině tento výhled ovlivnila negativně.

Výstavba, provoz, financování, development a akvizice komerčních nemovitostí v roce 2022 a v dalších letech budou i nadále ovlivňovány cenami paliv, energií a stavebních materiálů. K tomu se přidají problémy v dodavatelských řetězcích, deglobalizac výrobních provozů a rychle rostoucí inflace. Studie poradenské společnosti Colliers „CEE Investment Scene 2021/2022“ předpovídá, že všechny tyto faktory budou mít přímý dopad na prodejní ceny i výši nájemného.

„V regionu střední a východní Evropy, tedy CE, registrujeme návrat některých investorů k vyčkávací taktice před přijetím investičního rozhodnutí,“ vysvětluje Kevin Turpin z Colliers a dodává: „Stejně tak jsme zaznamenali odklad nebo úplné zrušení některých leasingových transakcí. Část z nich údajně souvisela s účastí ruských společností a další s nejistotou spojenou s válkou a její fyzickou blízkostí. Zároveň se vždy najdou subjekty, které budou i v těch nejtěžších dobách vždy hledat a nacházet příležitosti.“

Nedostatek produktů

Většina zemí v regionu CEE v roce 2021 zaostala objemem svých investičních trhů za obdobím před pandemií, ale Polsko s 57 % podílem na celkovém objemu investic v regionu loni dosáhlo svého pětiletého předpandemického průměru. V posledním čtvrtletí roku nesporně došlo k oživení aktivity v celé oblasti, ale některé trhy stále brzdí nedostatek dostupných investičních produktů.

Poprvé od roku 2008 loni došlo k nejvíce transakcím v sektoru „industriál“ s 38% podílem na objemu všech investic. Kanceláře a rezidenční nemovitosti nadále zaznamenávají stabilní objemy transakcí, a to i přesto, že na trhu je relativní nedostatek dostupných investičních projektů k prodeji. V oblasti nemovitostí pro maloobchod dochází k většímu objemu transakcí u retailových parků a supermarketů, zatímco objemy transakcí v oblasti pohostinství zůstávají celkově omezené.

Západoevropské a severoevropské fondy loni stály za 36 % objemu veškerých transakcí v regionu CEE; zejména se jednalo o kapitál z Německa, Velké Británie, Rakouska a Švédska. Velmi silná byla také role „domácího“ kapitálu s 32% podílem na celkových objemech investičních obchodů.

Nepředvídatelná budoucnost

Vzhledem k pandemii a geopolitickým krizím jsou globální ekonomické vyhlídky i nadále krajně nejisté a lze je jen obtížně předvídat. Současná situace je velmi složitá a má dopad na mnoho odvětví ekonomiky. S největší pravděpodobností se v průběhu roku 2022 bude ekonomická situace regionu zhoršovat, eventuální zlepšení lze očekávat až následně. Válka na Ukrajině a související sankce, faktory spojené s pandemií i zaváděním kretérií ESG, to vše bude mít dopad na trhy s nemovitostmi z hlediska nabídky, poptávky i cenové dostupnosti. Nikoli všechny ale budou negativní a hlavně se v jednotlivých sektorech trhu budou lišit. „Rostoucí inflaci i úrokové sazby sledujeme velmi pečlivě, protože ukončí dlouhotrvající období stabilně nízkých sazeb. To v oblasti nemovitostí ovlivní náklady na dluh a tvorbu cen, ale bude mít dopad také na řadu dalších nákladů, ať už pro investory, developery, nájemce nebo spotřebitele,“ dodává Kevin Turpin.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři