CEE: příliv realitních investic razantně klesl

V prvním čtvrtletí letošního roku poklesl objem investic do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě (region CEE) meziročně přibližně o 57 %. Jde přitom o nepatrně lepší výsledek než v případě celé Evropy, kde se jejich hodnota snížila o 62 %.

Předpovídat aktivitu investorů pro zbytek roku je vzhledem k současné politické i ekonomické situaci značně náročné, nicméně při udržení dosavadní trajektorie by podle odhadů poradenské společnosti Colliers celkový roční objem investic v regionu CEE mohl dosáhnout výše 5 – 6 mld. eur.
Kevin Turpin ze společnosti Colliers popisuje vývoj následujícím způsobem: „Objemy investic v celé střední a východní Evropě byly jedny z nejnižších od let světové finanční krize. Přitom 50% podíl na objemech celého regionu za první čtvrtletí tohoto roku mělo Polsko, následovala Česká republika s 31 %.“ Smysluplné ekonomické oživení a konec cenového „přenastavování“ podle něj do značné míry závisí na zlepšení celého ekonomického prostředí z hlediska inflace i úrokových sazeb. Kompletní náklady na financování realitních investic se v současné době pohybují někde mezi 5 – 6 %, což je dáno výrazně vyššími úrokovými sazbami než před pouhými 12 měsíci a také vyššími náklady na další finanční nástroje, jako jsou úrokové swapy.

Zlatá logistika

Vedoucí pozici na investičním žebříčku v 1. čtvrtletí 2023 mezi jednotlivými segmenty komerčních realit získaly průmyslové a skladové nemovitosti. Významnou transakci uskutečnila například společnost Panattoni, která v Polsku prodala svá logistická aktiva v hodnotě přes 300 milionů eur. Další významná investice v rámci regionu CEE proběhla v maloobchodním sektoru, když společnost Trei prodala své portfolio supermarketů v ČR a SR za více než 200 milionů eur. Při celkově snížené investiční aktivitě převažuje v transakcích domácí kapitál, který se na nich podílel 53 %, z toho nejvíce český (41 %).
Mezinárodní kapitál v regionu CEE stále hledá příležitosti, nicméně kombinace menšího počtu otevřeně nabízených příležitostí a široce diskutovaných makroekonomických a finančních problémů v současné době způsobuje, že mnozí potenciální investoři tlumí své aktivity a odkládají rozhodování o konkrétních transakcích. To lze podle analýzy Colliers očekávat i po zbytek roku.

Nejisté, ale povzbudivé perspektivy

Globální ekonomický výhled zůstává poměrně smíšený. Situace kolem inflace se sice vyjasňuje, neznamená to ale, že by bylo možné spolehlivě předvídat vývoj úrokových sazeb či úroveň rizika vzniku bankovní krize a potenciální úvěrové krize ve vyspělých ekonomikách.
V prognostické hře stále zůstává také geopolitický faktor, spojený s válkou na Ukrajině, a stejně tak dozvuky pandemie. To jsou také hlavní důvody toho, proč se jak globální ekonomický výhled, tak i výhled zemí střední a východní Evropy ve srovnání s obdobím před několika měsíci poněkud zhoršil. Přesto ale analytici z Colliers mají za to, že pokud žádná vnější událost nezpůsobí zásadní pokles ekonomické aktivity v eurozóně, střední a východní Evropa budou ve sféře realitních investic díky fondům EU a atraktivnímu podnikatelskému zázemí i nadále dlouhodobě překonávat západoevropské země.

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři