Bytový trh a ukrajinský konflikt

Domácí trh rezidencí čeká v tomto roce turbulentní období - dvě třetiny profesionálů, oslovených v průzkumu společnosti PriceHubble, jehož se na přelomu května a června zúčastnilo 42 makléřů, poskytovatelů úvěrů, správců nemovitostí a hypotečních poradců, se shodují na negativním dopadu války na Ukrajině na pronájem i prodej rezidenčních nemovitostí.

Společně s faktory rostoucí inflace, vyšších úrokových sazeb a nedostatkem stavebních materiálů domácí „realitáři“ očekávají snížení poptávky po vlastním bydlení a současně zvyšování nájemného. K zlepšení situace na bytovém trhu samozřejmě nepřispívá ani energetická krize, která tlačí ceny energií nahoru.

Geopolitický konflikt na Ukrajině zásadně proměnil fungování mnoha různých oblastí. Realizovaný průzkum názorů profesionálů z realitního sektoru ukázal, že 66 % z nich očekává zejména negativní dopady. Více než polovina respondentů z řad realitních odborníků (58 %) se dokonce připravuje na odklad některých transakcí a projektů – největší podíl z nich (20 %) přibližně o 6 až 12 měsíců.

Jde nejen o válku

Profesionálové se však shodují v tom, že vedle ukrajinské krize bude mít zásadní vliv na realitní trh také rostoucí inflace a nedostatek stavebních materiálů. Až 86 % respondentů také eviduje dopad zvyšujících se sazeb hypoték na realitní podnikání, což se projevuje především snížením poptávky po vlastním bydlení. „Lidé budou šetřit, uskromní se, protože očekávají výdaje a budoucnost je nejistá. Navíc dnešní ceny stavebních materiálů jsou neúnosné pro střední a nižší vrstvu,” okomentoval situaci jeden z účastníků průzkumu. V této souvislosti téměř polovina odborníků (48 %) očekává snížení počtu prodejů rezidenčních nemovitostí. Největší část z nich (18 %) předpokládá jak propad uzavíraných obchodů o 10 – 20 %, tak i celkový propad realitního trhu.

Další růst cen bytů?

Poptávka bude ovlivněna zejména nedostupností hypoték a stále narůstajícími cenami rezidenčních staveb, u nichž navýšení cen předpovídá 64 % všech účastníků průzkumu. Největší podíl odpovídajících (29 %) pak předpokládá jejich růst přibližně o 10 – 20 %. V případě luxusních nemovitostí nicméně nejvíce respondentů věří, že se jejich ceny buď vůbec nezmění (38 %) nebo budou narůstat (38 %), stejně jako je tomu u dalších typů realit.

Kvůli současné situaci se také naprostá většina respondentů (93 %) shodla na růstu cen nájemného a žádný z realitních odborníků neočekává, že by v příštích 12 měsících zůstalo na takových částkách, na jakých je dnes. Pouhých 7 % dotazovaných predikuje snížení nájemného.

Cena a poptávka po nájemním bydlení se zřejmě bude nadále měnit. Odborníci ale předpovídají, že lidé nebudou ochotni kvůli zdražujícím se energiím platit enormně vysoké částky. Proto bude jakýkoliv nárůst probíhat mírným tempem.

Cena energií není rozhodující

Konflikt na Ukrajině zasáhl mimo jiné také energetický průmysl a jeho ceny. Tato krize nicméně podle průzkumu poptávku po bytech či domech s vysokou třídou energetické hospodárnosti (A nebo A+) nezměnila (76 %) a více než polovina respondentů se shodla, že ani v budoucnu v tomto směru neočekávají žádné výraznější změny cen jak u nájemného (66 %), tak u prodeje nemovitostí (54 %) v souvislosti s jejich třídou energetické hospodárnosti. Realitní odborníci podle citované ankety společnosti PriceHubble nepředpovídají (78 %) ani klesající zájem o prodej nebo pronájmem nemovitostí s nižší energetickou hospodárností. Přitom se shodují v tom, že rozhodujícím faktorem vývoje cen jsou reálné náklady a součet ceny nájemného s náklady na energie. Při koupi nemovitostí lidé hledí také na to, zda se energetická úspornost stavby dá v budoucnu vylepšit.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři