Bytové výstavbě dominují rodinné domy

Výstavba rodinných domů v České republice je v posledních letech poměrně intenzivní. Ročně se jich u nás postaví v průměru přes 18 000, v loňském roce to bylo dokonce o něco více – podle statistických údajů šlo o 18 998 bytů v rodinných domech z celkem 34 581 bytů dokončených.

Rostoucí ceny materiálů ani energií se zatím v tomto segmentu bytové výstavby neprojevily, nicméně letos lze jisté ochlazení očekávat. Z dat ČSÚ vyplývá, že největší zájem je dnes o zděné rodinné domy, ať už s využitím cihel nebo pórobetonu – ty tvoří víc než 80 % nové výstavby. Naopak v posledních letech postupně klesá zájem o dřevostavby, když nejmenší popularitu v Česku má výstavba z různých prefabrikátů a panelů.

Výstavba RD v ČR

(2017 – 2021)

Loňskou stavební aktivitu odborníci hodnotili jako stále silnou. „Investoři z řad soukromníků i developerů, kteří mají stavební povolení a zajištěné financování, výstavbu započali nebo v ní pokračují,“ říká Peter Markovič ze společnosti Xella, která je v ČR známá především jako výrobce tvárnic Ytong. Letos to ale bude pravděpodobně trochu jinak. „Na trh negativně působí vyšší ceny, drahé energie i vysoké sazby hypoték. S ohledem na vyšší cenu materiálů přistupují stavebníci ke stavbám obezřetněji – hledají úspory, slevují ze svých požadavků, stavějí svépomocí, kladou důraz na energetickou úspornost nebo alternativní zdroje energie. Část z těch, kteří se teprve rozhodují, zda stavět, či nikoliv, své rozhodnutí více zvažují,“ uzavírá Peter Markovič.

Obvykle soukromá, respektive občanská výstavba rodinných domů se na úhrnném výsledku bytové výstavby u nás v posledních dekádách podílí více než polovinou.  Například před deseti lety, v roce 2012, z celkem dokončených 29 467 bytů jich 17 442 bylo v rodinných domech, což představovalo zhruba 60 %. V loňském roce tento podíl činil 55 %.

RS/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři