Bez výstavby se neobejdeme!

V posledních letech se debata o dostupnosti bydlení stala centrálním tématem ve městech po celém světě. Zatímco ceny nemovitostí šplhají do astronomických výšek, mnozí se ptají: "Kde se stala chyba?" Podle Davida Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny, je odpověď je jednoduchá: Nechceme stavět! Prostřednictvím článku od The Financial Times ukazuje, že pokud se výstavbě dají příznivé podmínky, jako má například Houston a Texas, tak výstavba předčí mnohá světová velkoměsta.

Podívejme se na fakta: V Houstonu a Texasu se začalo s výstavbou 72 000 nových domů, zatímco v Londýně, městě s výrazně větší populací, to bylo pouze 20 500. Výsledkem je, že si v Houstonu můžete koupit dům za cenu, která je zlomkem toho, co zaplatíte v San Franciscu (25 %), Londýně nebo New Yorku (38 %). Rozdíly jsou paradoxní, když vezmeme do úvahy kontext: v čele New Yorku, San Francisca a Londýna stojí progresivisté, zatímco Texas je červený stát, který obecně není nakloněn prosazování sociálně prospěšných projektů.

Rozdíl je v tom, že se Texas nebojí stavět. Naopak, Londýn, New York a San Francisco si ztěžují své plánovací systémy do té míry, že nová výstavba je spíše výjimkou než pravidlem. A byť se jejich vedení veřejně trápí nad bytovou krizí, jejich výsledky hovoří jasně.

Bez nové výstavby se dostupnost bydlení nezlepší. Je potřeba inovovat ve výstavbě, například použitím dřeva jakožto méně uhlíkově zatíženého materiálu nebo využít průmyslovou výrobu, omezit byrokracii stavebních předpisů a územního plánování a adresovat fenomén NIMBY (Not in my backyard).

Zmíněný článek z The Financial Times poukazuje na příklady z Houstonu, kde se urbanistická politika soustředí na podporu rozvoje měst. Texas nejenže staví více, ale také umožňuje stávajícím vlastníkům pozemků rozšiřovat, dělit a zahušťovat své pozemky. Stavebnictví díky tomu vzrostlo a ceny zůstaly mnohem nižší než jinde. Zásadní je zaměřit se na to, co urbanisté nazývají ,,jemnou hustotou“ – zapojení výstavby od tří do šesti pater, navržené s ohledem na místní charakter.

Počet a různorodost těchto úspěšných schémat poskytuje příklady pro další města, která hledají inspiraci. Například případ z Londýna naopak poskytuje varovný příběh. V roce 2018 zveřejnila čtvrť Croydon nové plánovací pokyny, které umožňují majitelům domů přestavět své velké rodinné domy na bytové domy střední výšky. Pokud nové návrhy zhruba odpovídaly formě a stavebním materiálům místní oblasti, mohly bytové domy zahrnovat i více bytových jednotek.

Tento postup platil pro celý obvod, bez výjimek. Počet těchto malých výstaveb prudce vzrostl, přidávaje stovky nových bytů prodávaných za ceny hluboko pod předchozí normou. Jak nabídka, tak dostupnost se dramaticky zlepšily téměř přes noc.

Dlouho to ale nevydrželo. Nová politika se stala klíčovým bodem zájmu v intenzivních volbách a nový konzervativní starosta obvodu ji zrušil pouhé čtyři roky po jejím oznámení. S tím se malé zahušťovací projekty zastavily. Zahuštění historických měst však nemusí nutně znamenat architektonický vandalismus nebo bezcharakterní věžové bloky. Malé úpravy v plánovacích předpisech, které dělají z jemné hustoty výchozí bod, mohou přinést velké zisky jak současným, tak novým obyvatelům.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři