„BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ Z REALIT“ má vítěze

V podvečer 17. února 2021 byly v přímém přenosu ze studia v pražském Karlíně vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za rok 2020. O vítězích již 22. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“ rozhodla desetičlenná porota v čele s Tomášem Drtinou (agentura Incomind). Mezi vítěze se tentokrát více než v předchozích ročnících dokázaly prosadit projekty napříč celou Českou republikou: kromě pražských byly oceněny i projekty v Liberci, Brně, Chebu, Pardubicích a Dobšicích u Znojma.

 

Přestože se pandemie koronaviru nepromítla ani do kvality přihlášených projektů, ani do jejich počtu, na pořádání samotného galavečera s vyhlášením výsledků měla velký vliv. „Poprvé ve více než dvacetileté historii soutěže jsme byli okolnostmi donuceni přesunout vyhlášení výsledků z tradičního listopadu až na únor, a navíc do online prostoru. Díky tomu jsme však mohli zpřístupnit ceremoniál ještě většímu počtu diváků než obvykle,“ komentovala situaci Jana Hrabětová, ředitelka soutěže. „Ročník 2020 byl velmi silný jak kvalitou, tak i počtem nominovaných projektů. Protože podle regulí lze do soutěže přihlásit pouze dokončené projekty, nemohly se do ní důsledky šíření koronaviru ještě promítnout naplno. S ohledem na to, že stavebnictví bylo a snad i zůstane jedním z tahounů české ekonomiky, ale věříme, že i v příštím ročníku kvalita přihlášených projektů zůstane vysoká a že příliš neklesne ani jejich počet,“ uvedl Tomáš Drtina, předseda odborné poroty.

Soutěžilo se ve čtyřech hlavních kategoriích

O nominaci se ucházely stavby dokončené na území České republiky po 1. lednu 2019, a to ve čtyřech základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Hotely a Průmyslové a skladové areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji českého trhu s nemovitostmi či architektury a pozvedl atraktivitu lokality, v níž se nachází. Svou cenu „Award for Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou záštitou soutěž od počátku své existence probíhá. Napříč všemi kategoriemi byla udělena cena Environmentálně šetrný projekt. A stejně jako v předchozích ročnících byla udělena i Cena čtenářů - na webu soutěže mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie laici i odborná veřejnost a vyjádřit tak „vox populi“. V neposlední řadě pak do Síně slávy přibyla další osobnost, která se v uplynulých letech výjimečnou formou zasadila o rozvoj, propagaci a dobré jméno realitního trhu, developmentu či souvisejících oborů.

Kdo vyhrál

V tradičně nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů letos získalo nominaci 21 uchazečů: osm v kategorii bytových projektů menšího rozsahu (do 50 bytových jednotek) a 13 v kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu (od 51 bytových jednotek). V první z nich porotci postavili nejvýše projekt Vila Na Petřinách 7 v Praze 6. Ocenili velkorysý přístup při volbě použitých materiálů a zařizovacích prvků, práci s detaily a kvalitní řešení společných prostor i zeleně. V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu si vítězství odnesl projekt Rezidence Park Masarykova v Liberci. Jury v tomto případě vyzdvihla vybudování kvalitního moderního bydlení v centru Liberce, efektivní a zároveň elegantní využití terénu – včetně originálního zapojení potoka protékajícího pozemkem.

Mezi novými administrativními centry zvítězil projekt SHQ – nová budova centrály ČSOB v Praze 5, a to díky komplexnímu řešení pro firmy skupiny KBC, v rámci něhož byl kladen velký důraz na kvalitu prostředí pro zaměstnance, propojení budovy se stávající centrálou ČSOB a v neposlední řadě i na ekologická řešení a citlivé zasazení budovy do okolního prostředí.

V kategorii hotelů titul získal THE FIZZ Student House v Praze 7. Ve své kategorii zvítězil díky jedinečnosti konceptu komplexních služeb určených pro ubytování mladé generace. Projekt je podle poroty i pozitivním příkladem dalšího rozvoje území v blízkosti Nádraží Holešovice.

V kategorii průmyslových a skladových areálů se na stupni nejvyšším umístil projekt Panattoni Cheb, Real Digital, který vyhrál díky udržitelné výstavbě na brownfieldu s použitím moderních technologií a recyklovaných materiálů. Jury ocenila i šetrné hospodaření s dešťovou vodou.

Zvláštní cenu poroty získalo Vinařství Lahofer v Dobšicích nedaleko jihomoravského Znojma. Architektonicky výjimečnou, elegantní a působivou stavbu nového sídla vinařství, inspirovanou tvarem vinic, zasadilo architektonické studio Chybik+Kristof s citem a respektem k okolí do mírného svahu vinice U Hájku.

Cenu „Award for Excellence“, kterou uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, si odnáší David Vávra, který je nejen architektem, ale jako spoluautor a zasvěcený průvodce úspěšných naučných seriálů Šumná města a Šumné stopy také dlouholetým popularizátorem architektury a stavitelství.

Držitelem ocenění Environmentální projekt roku se stala SHQ – nová budova centrály ČSOB v Praze 5, která zvítězila i v kategorii Nová administrativní centra. Garantem této kategorie byla Česká rada pro šetrné budovy, podle níž projekt díky inovativnímu přístupu banky jako osvíceného investora a zaměstnavatele přesahuje běžný rámec novostaveb hned v několika rovinách. To se odráží v komplexním řešení, vytvářejícím flexibilní prostředí pro uživatele a zároveň respektujícím životní prostředí, což potvrzuje mezinárodní certifikace LEED Platinum. Součástí projektu je využití nejmodernějších inovativních technologií včetně soustavy tepelných čerpadel se zemními vrty, využívání dešťové vody, zelené střechy, noční předchlazení a samozřejmě i důraz na kvalitu vnitřního prostředí.

Osobností, která byla v rámci 22. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“ uvedena do Síně slávy, se stal Radim Passer – investor, developer a filantrop, zakladatel společnosti Passerinvest Group. Ta stojí zejména za úspěšným polyfunkčním komplexem BB Centrum v Praze 4, jež se stalo jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice.

Cena čtenářů pro rok 2020 patří projektu Palác Dlážděná v Praze 1, který soutěžil v kategorii rezidenčních projektů menšího rozsahu.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další, v pořadí již 23. ročník. V průběhu roku 2021 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2020 a podzimem roku 2021.

Výsledky 22. ročníku soutěže „Best of Realty“

Rezidenční projekty menšího rozsahu

 1. místo Vila Na Petřinách 7, Praha 6; developer: AND Vila Petřiny; architekt / architekti interiéru: SUNCAD / Podlipný Sladký architekti, STOPKA
 2. místo Sámova 12, Praha 10; Bytový dům Sámova; znamení čtyř - architekti
 3. místo Rezidence Červený dvůr, Praha 10; Rezidence Červený dvůr (JRD); MS architekti

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_vila-na-petrinach_and-1.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_samova12_bd-samova-1.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_cerveny-dvur_jrd-1.jpg|"]

Rezidenční projekty většího rozsahu

 1. místo Rezidence Park Masarykova, Liberec; developer: Develop Industry; architekt / architekt interiéru: SIADESIGN Liberec
 2. místo Marina Boulevard, Praha 8; Crestyl real estate; QARTA ARCHITEKTURA
 3. místo Sakura, Praha 5; Realism; Jestico+Whiles (architekti projektu), Flera (zahradní architekti)

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_marina-boulevard_crestyl.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_masarykova-park_develop-industry-1.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_sakura_realism.jpg|"]

Nová administrativní centra

 1. místo SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích, Praha 5; developer: Radlice Rozvojová / ČSOB; architekt / architekt interiéru: Chalupa architekti
 2. místo Churchill II, Praha 2; Penta Real Estate; Jakub Cigler Architekti, Aukett / Jakub Cigler Architekti, Studio Perspektiv
 3. místo Vlněna Office Park – budova C, D, E, Brno; CTP Invest; Studio acht

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/nac_SHQ-CSOB_radlice_csob.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/nac_churchill2_penta.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/nac_vlnena-office-park_ctp.jpg|"]

Hotely

 1. místo THE FIZZ Student House, Praha 7; developer: Karlín Group / International Campus – Entrust; architekt / architekt interiéru: Pavel Hnilička Architekti
 2. místo Mamaison Residence Downtown Prague, Praha 2; CPI Property Group; Schindler Seko architekti
 3. místo Hotel Passage, Brno; EMBRA; Ing. arch. Alena Röderová / Erika Pangrácová

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/ho_fizz-student-house-ext_karlin-group.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/ho_mamaison-ext_cpi.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/ho_passage-ext_embra.jpg|"]

 

Skladové a průmyslové areály

 1. místo Distribuční centrum Real Digital na brownfieldu v Panattoni Parku Cheb South, Cheb; developer: Panattoni (Panattoni Czech Republic Development); architekt / architekt interiéru: RotaGroup
 2. místo DMC Pardubice; Demaco / Star Capital Finance; Demaco
 3. místo City Park Hostivař, Praha 10; CODECO / City Park Hostivař; EBM Expert

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/sa_real-digital_panattoni.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/sa_dmc-pardubice_demaco.jpg|,https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/sa_city-park-hostivar_codeco.jpg|"]

 

Zvláštní cena poroty

Vinařství LAHOFER, Dobšice u Znojma

Investor: Vinařství LAHOFER

Architekt: CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/cp_vinarstvi-lahofer.jpg|"]

 

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – ARTN Award for Excellence

Akademický architekt David Vávra

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/David_Vávra.jpg|"]

Environmentálně šetrný projekt

SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích (projekt soutěžil v kategorii Nová administrativní centra)

Developer: Radlice Rozvojová / ČSOB

Architekt: Chalupa architekti

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/epr_SHQ-CSOB_radlice_csob.jpg|"]

Síň slávy – Lifetime achievement award

Radim Passer, Passerinvest Group

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/Radim_Passer-2.jpg|"]

Cena čtenářů

Palác Dlážděná, Praha 1 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu)

Developer: PSN

Architekt / architekt interiéru: Jakub Cigler Architekti

[gallery ids="https://www.stavebni-forum.cz/wp-content/uploads/legacy/rez_palac-dlazdena_psn.jpg|"]

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři