Architektura pro třetí etapu Smíchov City

Developerská společnost Sekyra Group už zná architekty dalších tří domovních bloků nové čtvrti Smíchov City.  Nezávislá porota – v jejím čele byl předseda České komory architektů Jan Kasl a dále mj. profesor Tomáš Šenberger z Fakulty stavební ČVUT - v mezinárodní architektonické soutěži vybrala z devatenácti soutěžících deset tvůrců nové podoby Smíchova.

Smíchov City je aktuálně největším developerským projektem v širším centru Prahy a současně jde o první developerský projekt v novodobé pražské historii, který respektuje tradičně vzniklou blokovou uliční zástavbu z jednotlivých domů. Stavebník tak naplňuje koncepci architektonické diverzity přirozeně rostlého města. Celkově proto na prvních třech etapách projektu pracuje již dvacet jedna architektonických týmů.

Vítězné architektonické ateliéry – III etapa Smíchov City

  • A69 - architekti
  • SIEBERT + TALAŠ
  • MS architekti
  • CHAPMAN TAYLOR
  • Schindler Seko architekti
  • L.Z. - ATELIER
  • Pavel Hnilička Architects + Planners
  • Šafer Hájek architekti
  • edit!
  • majo architekti

Harmonie staré a nové výstavby

Tři rezidenční bloky, v nichž by v budoucnu mohlo bydlet až 1 500 obyvatel, se dělí na 31 domů. Jejich podobu navrhne v soutěži vybraná desitka ateliérů. „Chtěli jsme, aby se na projektu podílelo co nejvíce autorů a zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Na základě návrhů budou postaveny ucelené městské bloky, které budou ladit se stávající smíchovskou zástavbou,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Jednotlivé části bloků se budou lišit výškou, proporcemi, barevností nebo zdůrazněním či potlačením určitých prvků. „Naším cílem je navodit atmosféru tradičně rostlého města,“ dodává Leoš Anderle.

Návrhu jednotlivých budov a soutěži o ně předcházel návrh veřejného prostoru uličních profilů a dvojice parků, v jejichž kontextu jsou aktuálně řešené tři bloky zasazené. „Developer pochopil a v praxi uplatnil princip priority veřejného prostoru v rozvoji zastavěného území,“připomíná Michal Šourek z ateliéru MS architekti, autor návrhu zeleného bulváru a obou parků a zároveň vedoucí jednoho z vítězných týmů. Vznikající město má být totiž architektonicky rozmanité, ale ve výsledku bude působit jako jeden kompaktní urbanistický celek. „Zvolený způsob projektování a následné výstavby nového Smíchova je inspirovaný historickou zkušeností a povede nepochybně k vytvoření příjemně fragmentovaného městského prostředí,“ dodává Tomáš Šenberger.

Každý z nových městských bloků bude disponovat vlastní uzavřenou zahradou i recepcí. „Cílem projektu je navázat na nově založenou zástavbu a vytvořit obyvatelnou městskou čtvrť, která bude svou atraktivitou odpovídat poloze v širším centru Prahy. Obzvlášť důležité samozřejmě bude modelování parteru a jeho nebytových, komerčních prostor a stejně tak posledních podlaží, která mají vytvářet takzvané penthousy s prostornými terasami a střešními zahradami,“ komentuje soutěž předseda poroty Jan Kasl.

Bydlení už napřesrok

V rámci projektu Smíchov City již Sekyra Group staví dva obytné bloky. Situovány jsou mezi ulicemi Za Ženskými domovy, Nádražní, Na Valentince a Stroupežnického. Také obyvatelé těchto domů budou mít k dispozici svou vlastní uzavřenou zahradu, podobně jako tomu bývá v historických částech Prahy. První obytný blok se 195 byty by měl být dokončen začátkem roku 2023.

„Koncepce blokové struktury města tvořené individuálními domy je v historické Praze samozřejmá věc. Všichni se obdivujeme rozmanitosti a zároveň soudržnosti Vinohrad, Žižkova, Letné a Smíchova, živoucích historických čtvrtí. Vůbec to však není samozřejmé pro převážnou současnou architektonickou tvorbu, pro kterou jsou typické monobloky z rukou jednoho architekta,“ říká další člen poroty architekt Tomáš Prouza z ateliéru D3A. „Důsledný a metodicky správný přístup i trpělivá vytrvalost společnosti Sekyra Group při rozvoji města jsou příkladné. Úlohou jejích projektových manažerů nyní bude s pokorou skloubit individualitu návrhů jednotlivých budov ve prospěch celku nové čtvrti,“ potvrzuje Michal Šourek.

Město krátkých vzdáleností

Projekt Smíchov City, který vyrůstá na bývalém nádražním brownfieldu, je největším projektem v širším centru Prahy v jejích moderních dějinách. Celkové náklady přesáhnou 20 miliard korun. Měl by být kompletně dokončen do 12 let. Pracovat či bydlet by v nové pražské čtvrti mělo zhruba 12 000 lidí.

Nyní připracvované rezidenční bloky jsou součástí severní etapy projektu Smíchov City. Ta je zaměřena převážně na bydlení, přičemž ji doplní jedna kancelářská budova a park o rozloze přibližně 14 000 metrů čtverečních, který je výměrou srovnatelný s Valdštejnskou zahradou. Dominantou jižní etapy Smíchov City bude kampus pro Českou spořitelnu.

Celý projekt protne kilometrová pěší zóna. Ta má plnit funkci nejen komunikační osy, ale i místa setkávání a občanských aktivit. Bude se jednat o nejdelší pěší bulvár v Praze. Nová čtvrť se dočká také vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a lávky, která spojí Smíchov City s rekonstruovaným smíchovským nádražím. Čtvrť je navržena na principu města krátkých vzdáleností, přízemí všech domů je proto určeno skužbám - vedle těch největších prostor pro nákup potravin nebo restaurace zde vznikne více než sto malých provozoven různého zaměření.

A69 - architekti

edit!

CHAPMAN TAYLOR

L.Z. - ATELIER

majo architekti

MS architekti

 

Pavel Hnilička Architects - Planners

Schindler Seko architekti

SIEBERT + TALAŠ

Šafer Hájek architekti

SF/pb

 

 

 

 

 

Hlavní partneři

Partneři