Architektura pohledem developera

Domácí architekti na recesi doplatili takřka fatálně a ani probíhající oživení výstavby jejich ekonomicky tristní situaci zatím mnoho nezlepšilo – to jsou v krátkosti závěry ankety, kterou nedávno u protagonistů obou těchto profesí provedla společnost CEEC Research, zabývající se mapováním poměrů na českém stavebním trhu. SF se pokusilo v menším měřítku přiblížit pohled druhé strany, tedy developerů, kteří jsou klienty architektonických ateliérů.

Velkým developerským společnostem jsme položili čtyři otázky – odpovědi uvádíme v plném znění, z něhož pozornému čtenáři poměrně přesně vyplyne, jaký význam dnes v komerční výstavbě architektura má pro developery a potažmo jejich zákazníky.

Naděžda Ptáčková, Skanska Reality

Jakou váhu přisuzujete práci architektů ve sféře úspěchu na trhu, respektive u klientů?

Zkušenosti, erudice a kreativita architekta jsou pro konečný úspěch projektu naprosto klíčovým předpokladem. Výběrové řízení na architekta pro každý projekt je tak velice přísné a náročné a obstojí v něm pouze ti nejlepší z nejlepších.

Jaký podíl mají náklady na tuto profesi ve vašich projektech?

Tato informace je součást našeho firemního know-how.

Podle jakých kritérií vybíráte ve vámi vypsaných architektonických soutěžích?

Výběrová řízení na naše projekty se uskutečňují na základě soutěže mezi architekty naší firmy a přímého oslovení několika vybraných architektů, s nimiž už máme vlastní pozitivní zkušenost anebo na ně získáme špičkové reference. Kritéria, podle kterých vybíráme vítěze a tedy autora vybraného projektu, jsou součástí našeho firemního know-how.

Uvádíte při veřejných i mediálních prezentacích svých projektů jméno architekta, resp. ateliéru?

Jméno architekta, který je autorem návrhu projektu, v našich mediálních prezentacích neuvádíme. Nicméně při slavnostním otevření příslušného projektu je vždy přítomen a je jedním z řečníků.

Hlavní partneři

Partneři