Svatomartinská výzva: nový stavební zákon potřebuje úpravy

12. 11. 2020

Současný návrh stavebního zákona je sice dobrým základem, je však třeba ho upravit. V takzvané Svatomartinské výzvě adresované vládě, Sněmovně a Senátu, to uvedli zástupci oborových svazů a asociací. Jde o Hospodářskou komoru ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy, Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociaci developerů.

„Současný návrh rekodifikace stavebního práva je dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v Česku. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti,“ uvádějí šéfové svazů. Podle nich je nesporné a vývojem posledních let prokázané, že dílčí novely neměly úspěch. „Vraťme se k modelu čisté státní správy v povolování staveb, posilněme roli samospráv v územním plánování. Zajistěme díky jasnému a stabilnímu územnímu plánování předvídatelnost aplikace stavebního řádu. Dále je třeba zajistit efektivní vymahatelnost dodržování lhůt a maximální integraci všech agend a řízení pod jedno razítko,“ uvádí se dále v prohlášení.

Jako pozitivní příklad zástupci svazů uvádějí Polsko, kde platí nový stavební zákon od roku 2015. Ten podle nich zásadně zrychlil povolovací řízení. Podle dat poradenské společnosti KPMG bylo jen ve Varšavě mezi lety 2015 a 2018 povoleno ročně v průměru 1268 bytů na 100 000 obyvatel. Praha ve stejném období povolila 311 bytů, tedy čtyřikrát méně. „Stavební zákon je však také o rodinných domech a stavbách pro jiné sektory hospodářství, jako jsou doprava, průmysl nebo služby. Dále o environmentálních stavbách a opatřeních, která zlepšují kvalitu životního prostředí a posilují jeho odolnost vůči dopadům změny klimatu,“ píše se dále v prohlášení.

Nový stavební zákon, který má především výrazně zjednodušit a zrychlit stavební řízení, prošel minulý týden ve Sněmovně prvním čtením. Návrhem se nyní budou zabývat poslanecké výbory v čele s hospodářským. Na jeho projednání budou mít prodlouženou lhůtu. Na plénum se tak zákon vrátí ke druhému čtení nejdříve na konci února.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři