Praha: kancelářský trh je stabilní

28. 4. 2021

V Praze bylo během prvního čtvrtletí roku 2021 dokončeno celkem 3 500 m2 nových kancelářských ploch. Nově dokončené prostory podle údajů sdružení Prague Research Forum zahrnují dva rekonstruované projekty – Hybernská 1 s 1 500 m2 v Praze 1 a Olbrachtova 5 s 2 000 m2 v Praze 4. Při vyloučení kanceláří, které nejsou pronajímány na komerční bázi, se celkový objem moderních kancelářských ploch v metropoli mírně snížil na 3,69 milionu metrů čtverečních.

Kancelářská plocha v projektech v aktivní fázi výstavby čítá 199 700 m2, z toho přibližně 65 800 m2 by mělo být na trh dodáno v průběhu roku 2021 a zbývajících 133 900 m2 pak v letech 2022-2023. Během prvního čtvrtletí 2021 byla zahájena výstavba tří nových projektů a dvou rekonstrukcí. Zahájené projekty zahrnují novou výstavbu první fáze projektu Masaryčka (25 000 m2) v Praze 1, Košíře Office Park (5 300 m2) v Praze 5 a Port 7 (30 600 m2) v Praze 7, vedle toho rekonstrukci Paláce Dunaj (7 200 m2) v Praze 1 a domu Karlovo náměstí 7 (2 200 m2) v Praze 2.

Celková nabídka neobsazených podnájmů v prvním čtvrtletí 2021 dosáhla 75 500 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 15 % (a/nebo 11 200 m2).

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2021 objemu 90 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 9 %, nicméně meziroční nárůst o 30 %. Přitom ve sledovaném období dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 46 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 50 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů tedy činil zbývající 4 %.    

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v prvním čtvrtletí 2021 dosáhl 7,6 %, což je oproti výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2020 nárůst o 60 bazických bodů. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 280 600 m2. I přes pokračující útlum čisté realizované poptávky a zvyšující se neobsazenost, zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí roku 2021 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur ve vnitřních a 13,50–15,00 eur ve vnějších částech města.

SF/pb

Počet shlédnutí: 4

Hlavní partneři

Partneři